Gemeente Bronckhorst, Sun City in de Achterhoek

Op het gemeentehuis van Bronckhorst komen straks 650 zonnepanelen te liggen. In het buitengebied verrijst een solarpark met 10.000 van zulke collectoren. De Gelderse gemeente is hard op weg om volledig energieneutraal te worden.
De ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn, is ‘een dingetje’ van de Achterhoek. Acht gemeenten richtten vorig jaar de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM) op om dat doel te realiseren. En Bronckhorst levert daaraan met tal van projecten een substantiële bijdrage. Wethouder Arno Spekschoor (CDA), tevens voorzitter van AGEM, raakt bijna in ademnood als hij in te korte tijd wil opsommen wat er in de diverse kernen van Bronckhorst al van de grond is gekomen en wat er allemaal nog staat te gebeuren.

Vergunning voor mega-solarpark
Zo is daar de stortgas-installatie op de voormalige vuilstort in Zelhem die zowel stroom als gas levert. Daar zijn dus de zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis, dat zelf volledig energieneutraal is gebouwd. Het merendeel van de groene plannen staat op het ‘to do’-lijstje. Meest in het oog springend is een mega-solarpark van maar liefst 7 hectare. Het in Hengelo (gemeente Bronckhorst) geplande zonnepanelenpark moet het grootste van Europa worden. De bedoeling is dat er dit jaar nog wordt begonnen met de aanleg ervan.

Ruimte voor miniwindmolens
Intussen zijn er plannen om de zon nog verder uit te nutten. Zo zijn op andere plekken in de gemeente nieuwe zonnevelden in ontwikkeling: op een voormalige gemeentewerf in Zelhem, op een niet meer gebruikt sportveld in Hoog-Keppel en op de plek van een oude rioolwaterzuivering in Vorden.
De wethouder raast verder, want ook op het gebied van wind valt er veel te vertellen. Omdat draagvlak voor grote windmolens er niet of nauwelijks blijkt te zijn, gooit de gemeente het over een andere boeg: kleinere windmolens van minder dan 25 meter hoog. Speciaal voor die zogeheten miniwindmolens is het gemeentelijk beleid verruimd. De gemeente wil ze toestaan in windrijke gebieden langs met name rivieren als de IJssel.

Waterkracht uit de beek
Tot slot haalt Spekschoor het water nog aan als energiebron voor de nabije toekomst. Iets verderop, achter de stuw in de Oude IJssel bij Ulft, is geëxperimenteerd met een Oryon Watermill. Over de stuw vallend water werd opgevangen en naar de watermolen geleid, die ging draaien op de stroming. De proef wees uit dat op die manier energie kan worden opgewekt voor ongeveer 50 huishoudens. Die succesvolle pilot met waterkrachtinstallaties wordt volgens Spekschoor straks ook in door Bronckhorst stromende beken toegepast.

Projectaanvragen met verdienmodel
Het bijzondere aan alle projecten is volgens de wethouder dat het initiatieven zijn vanuit de samenleving en het bedrijfsleven. ‘Wat wij als gemeente doen, is vooral faciliteren’, zegt Spekschoor. Anders gezegd, het kost Bronckhorst relatief weinig geld. De voornaamste kosten voor Bronckhorst vormen de 120.000 euro’s aan de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij voor een periode van vijf jaar. ‘Na die vijf jaar moet de coöperatie in principe op eigen benen kunnen staan en kunnen wij eruit stappen of onze bijdrage afbouwen’, zegt voorzitter Spekschoor.

Bron: Binnenlands Bestuur
Auteur: Hans Bekkers

Lees het hele artikel in de special duurzaamheid van Binnenlands Bestuur nr. 4.
Reactie op dit bericht door Wim Vreeswijk (Politiek adviseur) op 2 maart 2015
Behalve het voornemen om subsidieslurpende windmolens te plaatsen zijn de andere ideeën van de gemeente Bronckhorst prima en een voorbeeld voor de 400 andere Nederlandse gemeenten.