Themabijeenkomst ‘Sociaal domein op koers’ 19 februari

Thematafel De Gezondste Regio wil regelmatig online bijeenkomsten organiseren over onderwerpen die interessant zijn om als Achterhoek samen uit te diepen. Zodat we van elkaar kunnen leren en het gesprek gaande blijft over wat er nodig is om van de Achterhoek de gezondste regio te maken. Als eerste staat op verzoek van wethouder Joop Wikkerink het rapport van het SCP ‘Sociaal domein op koers’ op het programma.

Aanleiding
Wat was de aanleiding voor dit rapport? Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen; dat was het streven toen vijf jaar geleden gestart werd met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De resultaten blijven in de praktijk achter bij de verwachtingen van deze decentralisatie. De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is niet toegenomen, er zijn nog steeds knelpunten in de jeugdzorg en de kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking zijn nauwelijks verbeterd. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in ‘Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid’. De verwachtingen van het nieuwe beleid waren te hoog gespannen, bijvoorbeeld over de zelfredzaamheid van mensen en een zorgzamere samenleving. Gemeenten behalen nog geen betere resultaten dan het rijk. De betrokken ministeries zijn nu aan zet om realistische doelen te stellen en regels beter op elkaar af stemmen.

Vragen?
Eén van de onderzoekers, Peteke Feijten, zal het rapport toelichten. Daarna is er gelegenheid om met de onderzoeker in gesprek te gaan. Het is bij aanmelding mogelijk om alvast vragen te stellen zodat de beantwoording vooraf meegenomen kan worden.

Themabijeenkomst De Gezondste Regio ‘Sociaal domein op koers’ op vrijdag 19 februari van 10.00-12.00 uur
(N.B. dus niet op 12 februari zoals eerder gecommuniceerd).
Hoe? Online via Zoom of Teams
Voor wie? Bestuurders, managers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden op het gebied van samenleving, zorg en welzijn.
Vooraf aanmelden kan via dit formulier. Na aanmelding ontvangt u kort voor de themabijeenkomst een link en meer informatie.