Thematafels en Achterhoek Board van start

Tijdens de eerste Achterhoekdag op donderdag 6 september gingen de zes Thematafels en de Achterhoek Board van start. De Achterhoekdag is het logische vervolg op de start van de Achterhoekse Raad afgelopen maandag. Daarmee is de ‘smart governance’, de unieke samenwerking tussen organisaties, ondernemers en overheden (de 3 O’s) in de Achterhoek, een feit. 

De eerste Achterhoekdag stond vooral in het teken van kennismaken: de deelnemers van de Thematafels en Boardleden onderling, maar ook dwars door de zes thema’s en de drie O’s heen met elkaar. Vandaar ondermeer de vragen aan de deelnemers: waar staan we nu met onze Thematafel? En wat willen we over twee jaar hebben bereikt? 

In de zes Thematafels zijn in totaal zo’n 100 Achterhoekers vanuit de drie O’s vertegenwoordigd, met elk hun eigen achtergrond en achterban. 

De zes Thematafels zijn: Smart Werken & Innovatie, Zorginnovatie, Vastgoed & Woningmarkt, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Mobiliteit & Bereikbaarheid en Circulaire  Economie & Energietransitie. 

Tijdens het ochtendprogramma kwamen de eerste drie Thematafels bij elkaar. Na de gezamenlijke lunch met officiële opening was het ’s middags de beurt aan de overige drie Thematafels en kwam ook de Achterhoek Board voor het eerst bijeen. 

De Boardleden Mirjam Koster (afgevaardigde vanuit onderwijs) en Ted Kok (afgevaardigde vanuit de zeven gemeenten), plus Mark Boumans (voorzitter Board) vertellen over de nieuwe samenwerkingsstructuur.

Fotografie: Carlo Stevering, Video: REGIO8