Toename WW-uitkeringen Achterhoek lager dan landelijk

Eind 2020 lag het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek beduidend hoger dan een jaar eerder. Door de coronacrisis nam het aantal uitkeringen vooral in maart en april sterk toe. Een schrale troost is dat de toename in de Achterhoek minder sterk was dan landelijk. De stijging was het sterkst bij jongeren. Zij werden extra hard geraakt, doordat ze vaak in de horeca en detailhandel non-food werken en vaak flexibele contracten hebben.

Achterhoek flink geraakt, maar minder dan veel andere regio’s
Eind december 2020 verstrekte UWV in de Achterhoek 3.657 WW-uitkeringen. Dat waren er 59 meer dan in november. Vergeleken met een jaar geleden was het verschil 616 uitkeringen. Dit is een toename van 20,3%. Deze toename heeft alles te maken met de coronacrisis die in maart uitbrak. Landelijk groeide het aantal WW-uitkeringen het afgelopen jaar met meer dan een kwart (27,8%).

De stijging in de Achterhoek was dus minder sterk dan landelijk, en ook minder sterk dan in veel andere regio’s. Dit komt doordat een aantal van de zwaarst getroffen sectoren als de horeca, detailhandel non-food, toerisme, cultuur en recreatie beperkt vertegenwoordigd zijn in deze regio. Daarentegen is er juist een sterke aanwezigheid van zorg, een sector die veel minder hard geraakt is.

Vooral meer jongeren door corona in de WW
Jongeren (tot 27 jaar) vormen niet de grootste groep in de WW, maar het is wel de leeftijdsgroep met de sterkste groei van het aantal WW-uitkeringen in het afgelopen jaar. Hun aantal verdubbelde in een jaar tijd van 151 naar 315. Deze sterke toename komt door een combinatie van twee factoren. Veel jongeren werkten in de detailhandel non-food en de horeca, twee sectoren waar heel snel veel werk stilviel. En veel jongeren werkten in flexbanen, terwijl juist die vaak als eerste verdwenen. In andere leeftijdsgroepen steeg het aantal uitkeringen in 2020 ook, maar niet zo hard als bij jongeren.

In de loop van 2020 hebben veel bedrijven ingrijpende reorganisaties en bezuinigingen aangekondigd. Wanneer deze bezuinigingen worden doorgevoerd, verliezen ook meer oudere werknemers met vaste contracten hun baan. Momenteel is het onzeker hoe snel de economie en daarmee de arbeidsmarkt zullen herstellen. Maar wanneer de economie en de arbeidsmarkt weer aantrekken, zijn het vaak de jongeren die daar het eerste van profiteren.
Lees meer in de UWV Nieuwsflits.

Ontwikkeling WW-uitkeringen in 2019 (links) en 2020 (rechts)