|

Twee keer stemmen op 15 maart

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. De stembureaus zijn open van 07.30 tot 21.00 uur. Als je stemt, heb je invloed op wat er de komende jaren gebeurt in de provincie en het waterschap. En indirecte invloed op de verkiezing van de Eerste Kamer. Stem ook, twee keer!

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid. Of vul de stemwijzer voor de PS verkiezingen en het waterschap in.