| | |

Tweede Kamerleden uitgenodigd Lentediner

Tijdens het inmiddels gangbare Lentediner van Kamerleden met Achterhoekers uit het bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en verschillende overheden worden ‘Recepten voor nieuwe samenwerking’ uitgewisseld. Vandaag ging de uitnodiging voor de 10e editie van het Achterhoeks Lentediner, in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag, uit richting Tweede Kamerleden. Deze jubileumeditie is op 18 mei 2022. De uitnodiging luidde:

Proef de Achterhoek
De Achterhoek is een bijzondere regio, waar steden, dorpen, buurtschappen en de groene omgeving nauw verweven zijn. Het is een gelukkige regio die hoog scoort op de index voor brede welvaart. We zijn ook één van de meest innovatieve regio’s van Nederland (3e plaats als het aankomt op octrooien) en de regio die als eerste in Nederland de Sustainable Development Goals gebruikt om een duurzaam leefklimaat na te streven.

Hoofdgerecht: bereikbaarheid, wonen en arbeidsmarkt
Inhoudelijk ligt het accent tijdens het Lentediner op de driehoek wonen – arbeidsmarkt – bereikbaarheid, in relatie tot de bijzondere landschappelijke context van de Achterhoek. Gelegen in het midden tussen de Randstad en Duitsland, en centraal tussen grotere universitaire steden in, speelt de Achterhoek een belangrijke rol in de toenemende druk op de woning- en arbeidsmarkt.

Voorproefje: RegioExpres
Als voorproefje bieden we u vast een kleine amuse in de vorm van onderstaande video over de RegioExpres. De treinverbinding die u en ons straks 20 minuten dichter bij elkaar brengt! Maar deze 20 minuten verruimen ook het zoekgebied voor werk en woning voor inwoners van Nederland. De Achterhoek draagt bij aan de uitdagingen waar Nederland voor staat. Daar hebben we ook u voor nodig. Als ambassadeur voor onze regio, als partners om Nederland mooier te maken.