|

Vacature: Strategisch adviseur Ruimte & Wonen (tijdelijk, max 36 uur p/w)

Het is goed wonen en leven in de Achterhoek, dat willen we zo houden. Landelijk gezien komen veel verschillende opgaven op ons af, de ruimte komt onder druk. Ook in de Achterhoek moeten we plek vinden voor voldoende woningen én de energietransitie waarbij we water en natuur herstellen en landbouw duurzamer maken. Jij kunt een bijdrage leveren aan het verder toekomstproof maken van onze groene regio. Door jouw strategische blik en verbindingskracht in te zetten voor het maken van nieuw ruimtelijk regionaal beleid en het verder (tot uitvoering) brengen van de recent opgestelde Regionale Woonagenda. 

JOUW TERREIN
Ruimtelijk proces

De provincie Gelderland werkt aan de opstelling van een Regio Arrangement. Dit wordt in samenspel tussen Rijk, Provincie, Waterschap en de zeven Gemeenten van de Achterhoek vormgegeven. Het Regio Arrangement raakt aan de uitwerking van een gezamenlijk ruimtelijk perspectief voor de Achterhoek en de toekomst van het landelijk gebied. Begin 2023 is een stuurgroep Ruimtelijk Perspectief Achterhoek gestart, bestaande uit bestuursleden van het waterschap en de gemeenten. 

Wonen
‘Goed wonen in een vitale regio’. Dat is de centrale boodschap van deze Regionale Woonagenda. Dit betekent dat we bewust kiezen voor extra acties om voldoende en passende woningen voor iedereen te kunnen bieden. En dat we daarnaast de woonopgave nauw en integraal verbinden aan de economische- en gebiedsopgaven in de regio. In de Woondeal Achterhoek zijn afspraken gemaakt over de bouw van 8.390 woningen, voor de lange termijn heeft de regio een geambieerd doel van 11.500 woningen. De verdeling in prijsklasse is bepaald, nu is het moment om verdere thema’s te labelen. 
N.B. De Achterhoek dingt als één van de vier regio’s mee in de prestigieuze Eo Wijersprijsvraag, die een sterke buitenboordmotor is voor bovenstaande processen.

JOUW ROL
Samen met onze Strategisch Adviseur en onze thematafelregisseur Wonen & Vastgoed geef je sturing aan de verdere uitwerking van de ingezette processen. 

Je voert (proces)regie op het verbinden van de keuzes die de Achterhoek ruimtelijk en qua inrichting van het landelijk gebied maakt met provinciale en Rijkstrajecten. Deze hebben impact op verschillende schaalniveaus;Regioarrangement, Ruimtelijke Perspectief Achterhoek, provinciaal programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland, lokale omgevingsvisies en gebiedsprocessen. Je bent de spil in het netwerk; voor verbinding van alle lopende regionale trajecten en bent eindverantwoordelijk voor de voorbereiding van de bestuurlijke overleggen op dit terrein.

In de Regionale Woonagenda en de Woondeal zijn afspraken gemaakt en doelen gesteld voor de komende periode (tot 2030). In navolging van de gesloten Woondeal willen Rijk en provincie verdere afspraken maken over de woningbouwopgave voor de periode tot 2030. Deze zogeheten Woondeal B vraagt om coördinatie op proces en schakelen op inhoud. Jij bent de verbindende factor tussen ambtenaren, bestuurders van de regio, provincie en het Rijk. Je zorgt ervoor dat er een aanvullende Woondeal wordt gesloten die voldoet aan de wensen vanuit de regio.

ONZE SAMENWERKING
Samen met andere organisaties, ondernemers en overheden bundelen we onze krachten voor het realiseren van de Achterhoek Visie 2030. Met daarbij een gezamenlijke lobby richting Provincie, Rijk en de EU. We werken samen aan innovatie en groei van onze economie. En we werken samen aan het versterken van een groene, gezonde, bereikbare woon- en leefomgeving

Op kantoor tellen we circa 26 directe collega’s, daarbuiten honderden. De samenwerkingsstructuur bestaat uit de Achterhoek Raad, de Achterhoek Board en zes Thematafels. De Achterhoek Raad telt 53 raadsleden die de 53 raadsfracties van de zeven gemeenten in de 8RHK ambassadeurs vertegenwoordigen. 

In 2021 zijn we een brede campagne gestart om de Achterhoek te promoten: als regio waar voor mensen van 25-45 jaar goede kansen liggen qua carrière, inclusief ruim en groen wonen. Snel in beeld krijgen waarvoor je gaat werken? Bekijk de 8RHK film

JOUW VISITEKAARTJE
Je hebt strategisch inzicht en een sterk ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. Je bent een sterke netwerkwerker, daadkrachtig en communicatief goed onderlegd. Je floreert in een dynamische omgeving en houdt van een stevige discussie, of hoe je het ook kan noemen; een goed gesprek. Je hebt ervaring in het ruimtelijke- en/of woondomein. Je werkt zelfstandig, weet daarbij ook goed af te stemmen met de directe collega’s. Kennis van de Achterhoek is een pré, geen vereiste.

Jij bent dus:

  • Een sterke, strategische adviseur met passie voor het ruimtelijke gebied;
  • Gepokt en gemazeld in een bestuurlijke omgeving;
  • Optimistisch en overtuigend.

WIJ BIEDEN 
Aanstelling per direct, op basis van detachering (dat kan ook een tijdelijk dienstverband zijn) of ZZP. Een boeiende opdracht in thematiek die ons allen raakt; wonen en leven in de mooie groene Achterhoek met haar karakteristieke coulisselandschap, dorpen en steden. Daarnaast een moderne flexwerkplek in De Steck in Doetinchem en een bak vol enthousiaste collega’s.

SOLLICITEREN
We ontvangen je sollicitatie graag vóór 4 september 2023 via www.werkeningelderland.nl.
We streven naar selectiegesprekken in de tweede of derde week van september met het eindgesprek in de week van 25 september 2023.

INFORMATIE 
Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met René Buiting, Programmaregisseur Thematafel Wonen & Vastgoed via 063989264 en r.buiting@8rhk.nl of na 13 augustus met Marijn Hofstee, Strategisch Adviseur via 0627329643 en m.hofstee@8rhk.nl.