Veel energie bij werkconferentie ‘Zon op erf’

De Achterhoek wil  in 2030 energieneutraal zijn. Een ambitie die niemand koud kan laten! Om dit te bereiken, moeten we alle zeilen bijzetten en deze ambitie koppelen aan andere uitdagingen zoals de toenemende leegstand van agrarisch vastgoed, asbestverwijdering en behoud van ruimtelijke kwaliteit. Zo is het initiatief Zon op Erf ontstaan. Bieden zonne-erven een bijdrage aan deze opgaven? Deze vraag stond centraal tijdens een werkconferentie die op 2 november jl. plaatsvond op het gemeentehuis van Bronckhorst.

De werkconferentie was een vervolg op de verkenning die eerder dit jaar is opgesteld door de Achterhoekse gemeenten, provincie Gelderland en Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM). Die toont aan dat het bouwvlak van vrijkomende erven benut kan worden voor een zonnenetwerk van 750 MW; deze opbrengst staat gelijk aan wat een conventionele gas of kolencentrale produceert. Op deze manier wordt voorzien in de helft van het Achterhoekse stroomverbruik, vindt sloop plaats van leegstaande schuren en stallen en wordt het asbest gesaneerd. En dat op een Achterhoekse manier: kleinschalig, mooi ingepast en innovatief. De hoofdconclusie van de verkenning is dat de toepassing van zonnepanelen op de vrijkomende erven met een asbestsaneringopgave onder voorwaarden haalbaar is.

Verschillende invalshoeken

Tijdens de werkconferentie vond verdieping plaats en dachten zo’n 80 aanwezigen (waaronder ondernemers, agrariërs, LTO, banken, financieel adviseurs, gemeenten, lokale initiatiefnemers) mee over de kansen en uitdagingen van Zon op Erf. Vanuit verschillende invalshoeken keken zij naar de technische, ruimtelijke en financiële aspecten. Aan het einde van de conferentie gaven Bea Schouten (gedeputeerde), Foppe Atema (voorzitter Achterhoek 2020) en wethouders Erik Luiten (portefeuillehouder Duurzaamheid) en Arno Spekschoor (portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening) hun reactie. Zij zien duidelijk de kansen van Zon op Erf en willen er aan bijdragen dat dit ook daadwerkelijk tot uitvoering kan worden gebracht.

Pilot starten

De conclusie van de conferentie is dat er veel energie en draagvlak is bij partijen om Zon op Erf verder te brengen. Ook zijn er waardevolle nieuwe ideeën en suggesties toegevoegd aan het plan. De volgende stap is om hier praktisch vervolg aan te geven. Veel is verkend, maar er blijven nog altijd vraagstukken die alleen in de praktijk kunnen worden getoetst. De komende periode willen de initiatiefnemers daarom aan de slag om een pilot te starten voor circa tien Achterhoekse erven.

De presentatie en een samenvatting van de opbrengst van de conferentie kunt u vinden op www.achterhoek2020.nl/zonoperf. Meer informatie? Neem contact op met Guus Ydema (AGEM).