Verbetering mobiliteit in de Achterhoek dichterbij met Nationaal Groeifonds

Het kabinet trekt de komende vijf jaar 20 miljard euro uit voor investeringen die bijdragen aan een leefbare omgeving en economische groei. Dit geld, ondergebracht in het Nationaal Groeifonds, gaat naar kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur, en onderzoek, ontwikkeling & innovatie. De Achterhoek is één van de meest innovatieve regio’s van Nederland met onze hightech maakbedrijven en innovatie in meerdere sectoren. Met inwoners waar we een optimaal woon-, werk-, leer- en leefklimaat aan willen blijven bieden. Mark Boumans, voorzitter van 8RHK Ambassadeurs: “Om onze krachtige regio op peil te houden en te verbinden met andere, is een betere ontsluiting in, van en naar de Achterhoek écht nodig. Duurzaamheid staat daarbij voorop.” De plannen liggen al klaar, het fonds maakt ze nóg kansrijker.

Projecten van grote omvang
Vijf jaar lang, keert het kabinet ieder jaar vier miljard uit aan ingediende projecten. Een investeringsvoorstel heeft een minimumomvang van 30 miljoen euro en er geldt geen maximumomvang per project. Het fonds is bedoeld voor drie typen versterkingen in de regio, namelijk Kennisontwikkeling, Research, Development en Innovatie en Infrastructuur. 8RHK ambassadeurs – een samenwerkingsverband van ondernemers, organisaties en overheden in de Achterhoek – zet zich in op al deze vlakken. Met de lancering van het Nationaal Groeifonds gisteren, geven we prioriteit aan inzet op Infrastructuur. Daarmee richten we ons op de toekomst. Omdat een goede infrastructuur een randvoorwaarde is voor versterking op alle andere gebieden: Om te kunnen wonen, werken en leren.

RegioExpres en N18
In de Achterhoek werken we aan een goed vervoerssyteem, waarmee alle plekken in onze regio goed bereikbaar zijn. Met slim, sociaal en duurzaam vervoer. ‘Mobility as a Service’ (Maas), waarbij reisadvies op maat te boeken en betalen is via al het mogelijke vervoer in een app, is een voorbeeld daarvan. De RegioExpres en de plannen om de N18 te verbreden, horen ook daarbij. Zij voldoen aan de eis van financiële omvang van het fonds. De RegioExpres brengt met een combinatie van stop- en
sneltrein de Achterhoek 20 minuten dichterbij de grote steden van Nederland en vice versa. En zorgt voor een betere verbinding met de universiteiten in Nijmegen, Wageningen en Twente. Daarmee komt onze werk- en kennisvijver dichterbij voor een ieder. Dat geldt ook voor de verbreding van de N18. Het plan is om de N18 tot een volwaardige 2×2 rijstrook, 100 km en ongelijkvloerse doorstroomweg te maken. De verkeersveiligheid en de aansluiting met de Randstad en de rest van
(Oost-)Nederland verbetert daarmee sterk. In oktober ligt het plan voor aan de raad van 8RHK ambassadeurs.
Meer informatie op: www.nederlandslimbenutten.nl en https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/07/publieke-investeringen-vergroteneconomische-groei-en-toekomstige-welvaart-kabinet-lanceert-nationaal-groeifonds