Verdiepte ligging van de N18 in Haaksbergen

Minister Schultz van Haegen besluit tot verdiepte ligging van de N18 in Haaksbergen. Besluit tot wijziging ter visie van 4 maart tot en met 15 april 2014. 
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft het Besluit tot wijziging van het Tracébesluit N18 Varsseveld-Enschede vastgesteld. Door dit besluit wordt de aanleg van een verdiepte ligging bij de Geukerdijk/Museumbuurtspoorlijn in Haaksbergen, als onderdeel van de nieuwe N18, mogelijk gemaakt. Van dinsdag 4 maart tot en met dinsdag 15 april ligt het besluit ter visie.

De minister heeft op 20 augustus 2013 het Tracébesluit N18 Varsseveld–Enschede vastgesteld. Daarna is door de gemeente Haaksbergen, de provincie Overijssel en Regio Twente extra budget (4,6 miljoen euro) ter beschikking gesteld voor de realisatie van een verdiepte ligging van de nieuwe N18 ter hoogte van de Geukerdijk/Museumbuurtspoorlijn. Deze aanpassing sluit aan bij de wens van een groot aantal insprekers op het ontwerp-tracébesluit en heeft een positief effect op het landschap en het geluid. De minister heeft daarom besloten om een wijzigingsbesluit te nemen. Daarnaast zijn in het wijzigingsbesluit nog enkele kleine wijzigingen opgenomen, die tegemoet komen aan beroepen tegen het tracébesluit.

Beroepsprocedure
In het wijzigingsbesluit staan alleen de veranderingen ten opzichte van het Tracébesluit Varsseveld-Enschede. Beroepen bij de Raad van State zijn alleen mogelijk op de wijzigingen ten opzichte van het tracébesluit. Belanghebbenden die al beroep hebben aangetekend tegen het Tracébesluit N18 Varsseveld-Enschede hoeven niet opnieuw beroep in te stellen.

Ter inzage
Het Besluit tot wijziging van het Tracébesluit N18 Varsseveld-Enschede ligt van 4 maart tot en met 15 april ter inzage bij onder andere de gemeentehuizen in de regio. Deze locaties en het gehele besluit tot wijziging met alle bijlagen zijn te vinden op de website van het Centrum voor Publieksparticipatie, www.centrumpp.nl onder ‘actuele beroepsprocedures’.

Verdiepte ligging online
Hoe de verdiepte ligging er uit komt te zien, is onder andere te bekijken via het virtuele model van de N18. De nieuwe N18 inclusief de verdiepte ligging kan vanaf dinsdag 4 maart online bekeken worden op de website van Rijkswaterstaat: www.rijkswaterstaat.nl/n18.

Informatieavond
Rijkswaterstaat organiseert op dinsdag 11 maart een informatieavond over het wijzigingsbesluit. Tijdens deze inloopavond kunnen geïnteresseerden tussen 18.30 en 21.30 uur binnenlopen voor informatie en om vragen te stellen. De inloopavond vindt plaats in ’t Hagen, Scholtenhagenweg 36 te Haaksbergen.
Overzichtsfoto verdiepte ligging N18 met museumbuurtspoor en Geukerdijk, kijkend richting HaaksbergenOverzichtsfoto van de verdiepte ligging richting Haaksbergen

Foto boven aan het bericht: zicht vanuit de verdiepte N18 op de Museumbuurtspoortlijn en Geukerdijk.