Vers bloed voor stuurgroep Achterhoek 2020

Foppe Atema werd in juli 2014 de nieuwe voorzitter van de stuurgroep Achterhoek 2020. Ook de overige leden hebben nu opvolgers. Op 29-10 zal de nieuwe stuurgroep voor het eerst bijeen komen.

De stuurgroep Achterhoek 2020 bestaat uit vertegenwoordigers van ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden en zet zich met de projecten van de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 in voor een sterke Achterhoek. Het gaat daarbij om projecten die de gevolgen van bevolkingskrimp opvangen en die zorgen voor een sterke economie met voldoende werkgelegenheid. Daarbij wordt fors ingezet op de kracht van de Achterhoekse innovatieve maakindustrie, duurzame woningen die passen bij de wensen van jonge en oudere bewoners, het tegengaan van leegstand en het goed bereikbaar houden van de regio (zowel fysiek via wegen en spoor als digitaal via glasvezel).

Er is gekozen voor een nieuwe, verbrede stuurgroep die nu bestaat uit zeven personen: een onafhankelijk voorzitter en twee leden voor elke ‘O’ (ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden). Hierdoor is er meer expertise binnen de stuurgroep beschikbaar en kunnen nog beter verbindingen worden gelegd.

Nieuwe stuurgroep
De nieuwe samenstelling is als volgt: Onafhankelijk voorzitter is Foppe Atema (directeur GOMA B.V., Hengelo). Namens de ondernemers nemen deel Theo Lammers (managing director Hencon B.V., Ulft) en Marijke Wiggers (plantmanager Royal FrieslandCampina, Borculo). Namens de maatschappelijke organisaties nemen deel: Willem Huiskamp (voorzitter College van Bestuur Agrarisch Opleidingscentrum Oost, Lochem) en Beatrijs van Riessen (voorzitter Raad van Bestuur Estinea, Aalten). Namens de overheden nemen deel: Peter Drenth (wethouder gemeente Doetinchem) en
Leo Scharenborg (wethouder gemeente Berkelland).

Voorzitter Atema is verheugd met het verse bloed en kan niet wachten om met deze nieuwe ploeg verder te werken aan Achterhoek 2020: “Ik bedank de vorige leden, Jan Paul Kiefmann, Sarien Shkolnik en Ted Kok hartelijk voor hun werkzaamheden voor de stuurgroep en dus voor de Achterhoek. Zij hebben zich vol overgave en belangeloos ingezet voor de Achterhoek Agenda 2020 en geven nu het stokje over aan nieuwe vertegenwoordigers van de drie O’s”.