Vierde editie Dag van de buurtaal in Bredevoort

Dinsdag 9 mei 2017 was het Europadag. Een passende dag om de vierde editie van de grensoverschrijdende Dag van de Buurtaal te organiseren. Ruim 120 scholieren uit de Achterhoek en de Kreis Borken gingen in workshops aan de slag, waarbij het praktisch gebruik van elkaars buurtaal – Nederlands of Duits – centraal stond. In en om ‘t Grachthuys in Bredevoort werd Europa in het klein vormgegeven door te praten met en leren van de naaste buren.

De drie eerdere edities van Dag van de buurtaal vonden in het Duitse Bocholt plaats en waren met telkens ruim 500 leerlingen veel grootschaliger. De kleinschaliger opzet van deze vierde editie was het gevolg van een evaluatie. Paul van Dun, projectleider namens Regio Achterhoek: “We wilden graag zien of een kleinere schaal een hoger rendement zou opleveren en dat bleek duidelijk het geval te zijn. Door de kleinere omvang heerste er een veel intiemere sfeer en ‘doken de leerlingen niet onder’ in de massa. De workshops telden nu veel minder deelnemers, waardoor ze overzichtelijker waren. Bovendien vormden de leerlingen hechtere Duits-Nederlandse groepjes die intensief met elkaar communiceerden in hun buurtaal.”

Workshops

Ruim 120 leerlingen van vier Achterhoekse scholen (Almende College, Schaersvoorde, Gerrit Komrij College en Marianum) en vier Duitse scholen (Marien Gymnasium, Gymnasium Georgianum, Maria-Sibylla-Merian-Realschule en Herta Lebenstein Realschule) uit de Kreis Borken deden dit jaar mee aan dit evenement met in totaal 8 workshops. De dag begon voor onderbouwleerlingen met workshops kunst, muziek, portretschilderen, literatuur, EHBO en Twister. ’s Middags was er voor hen een gezamenlijke estafetteloop rondom de Slingeplas met verschillende sport- en kennisopdrachten. Bovenbouwleerlingen namen deel aan een workshop toneel, waarbij ook de onderlinge communicatie centraal stond.

Buurtaal populairder

Zorgen dat de leerlingen interesse krijgen in de buurtaal en deze beter onder de knie krijgen, dat is het doel van de Dag van de buurtaal. Want voor inwoners van een grensregio die de buurtaal beheersen zijn er op allerlei vlakken veel kansen weggelegd, zoals studeren of werken over de grens. “Steeds meer leerlingen en ouders raken ervan overtuigd dat de buurtaal kiezen op school erg belangrijk is”, aldus Van Dun. “Vooral in Duitsland lijkt het vak Nederlands op de middelbare school populairder te worden. Wij zetten ons ervoor in dat op Nederlandse scholen steeds meer leerlingen Duits kiezen in hun pakket.” Het oorspronkelijk Achterhoekse initiatief ‘Dag van de buurtaal’ vindt inmiddels ook in Twente navolging.

Lees ook: Leerlingen verstaan elkaar prima op de Dag van de buurtaal (de Gelderlander)