VKA: in zes jaar van project naar bloeiende boerenvereniging  

Wat in 2014 startte als een project om kringlooplandbouw in de Achterhoek een flinke impuls te geven, is nu de eerste zelfstandige agrarische vereniging met een bestuur van zeven boeren. Mede dankzij het ontwikkelbudget vanuit de Regio Deal Achterhoek timmert de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) aan de weg. Fleur Brinke is twee dagen per week manager voor de uitvoeringsorganisatie van de VKA. Daarnaast werkt ze voor Proefboerderij De Marke, de innovatiehub voor het melkveebedrijf van de toekomst en daarnaast in een circulariteitsteam van Wageningen Universiteit.

Wie is Fleur?
“Ik groeide op tussen de koeien op het melkveebedrijf van mijn ouders. Aan de Wageningen Universiteit studeerde ik Dierwetenschappen waarna ik aan de slag kon op de afdeling R&D van Nutreco, een diervoedingsbedrijf. Maar ik miste daar de koeien, de boeren, mijn roots! Daarom ben ik heel blij met deze nieuwe uitdaging. Ik sta weer midden tussen de bedrijvigheid van boeren, dat is echt waar mijn hart ligt.”

Wat is het doel van Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers?
“We willen de Achterhoek en Liemers positioneren als regio die voorop loopt op gebied van kringlooplandbouw en duurzaam water- en bodembeheer. Daarmee versterken we de sociaaleconomische positie van agrarische ondernemers. Dat vraagt om voortdurende ontwikkeling van kennis en monitoring van praktijkresultaten. Zo komen we tot optimale bedrijfsprocessen en -resultaten. We doen dit samen met onze leden, de melkveehouders en loonwerkers, met het onderwijs en met partners. Ook het ministerie van LNV is nauw betrokken. De minister heeft de Achterhoek in 2019 immers aangewezen als agro-innovatieregio.”

Hoe verloopt de samenwerking met de overheid en het onderwijs?
“Het is zonneklaar dat we elkaar allemaal nodig hebben voor kennisontwikkeling en onderzoek. Behalve het ministerie zijn ook de provincie en het waterschap betrokken en zijn de eerste contacten met de gemeentes gelegd. En studenten van het Zone College sluiten aan bij bijeenkomsten van de VKA en participeren in projecten. Ook zijn we betrokken bij een aantal afstudeeropdrachten van bijvoorbeeld Wageningen Universiteit. Natuurlijk is er ook nauw contact met de programmaregisseur van de Thematafel Circulaire economie & Energietransitie, Joke Emaus. Bij deze Thematafel heeft onze projectleider Carel de Vries alle plannen voor de financiële ondersteuning vanuit de Regio Deal ingediend. Zo lopen er heel wat lijntjes!”

Wat doet VKA voor haar leden?
“Onze leden krijgen professioneel advies en leren daarnaast continu van elkaar. Kennisdelen is echt het toverwoord. We werken voortdurend aan kennis en ontwikkeling. Twee keer per jaar is er een inspiratiebijeenkomst. Daarnaast houden we themabijeenkomsten, met onderwerpen als Koe en kringloop, Goed eiwit van eigen land en Gewasteelt zonder chemie!?. We organiseren ook studiegroepbijeenkomsten, waarbij een expert bijvoorbeeld samen met de boeren kijkt wat de beste methode en aanpak is. Vanwege de coronacrisis gebeurt dit nu natuurlijk allemaal op afstand. Deze tijd biedt ons een kans om te leren hoe je op efficiënte wijze digitale bijeenkomsten organiseert.”

‘De boer centraal’, wat houdt dat in?
“We zijn heel blij met onze driehonderd leden. Zij vormen samen het hoogste orgaan en bepalen de koers! Bij ons staat de boer dus centraal. Het liefst zouden we natuurlijk zien dat alle duizend melkveehouders in de Achterhoek lid worden. En op termijn de loonwerkers, de akkerbouwbedrijven en de varkenshouders. Want ook zij zitten in de kringloop en hoe meer we daarin samenwerken, hoe sneller we gaan. En het lidmaatschap verdient zich terug, dat blijkt nu al.”