Voedsel met 1 tussenstap op bord consument – provinciale subsidie

Provincie Gelderland stelt een subsidie beschikbaar voor de professionalisering van korte voorzieningsketens. Denk hierbij aan plannen voor gezamenlijke bewerking van producten, het ontwikkelen van een aantrekkelijk merk, bereiken van veel nieuwe afnemers of grote verbetering in bedrijfsvoering. Ook gemeenten en ondernemers uit de Achterhoek kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Wanneer ondersteuning wenselijk is, verbreding van de samenwerking, overzicht in activiteiten of hulp bij het opzetten van het project kan de foodcoördinator Maurits Steverink van platform Achterhoek Food geraadpleegd worden. In platform Achterhoek Food werken verschillende instanties, ondernemers, onderwijs en gemeenten samen aan ketensamenwerking, onderscheidende foodconcepten en zo aan een onderscheidende regio met duurzamer, gezond en lokaal voedsel.

Meer duurzame landbouw
In 2014 heeft de provincie het Gelders Kennisnetwerk Voedsel opgezet om korte voedselketens te stimuleren. Sinds 2016 gebruikt ze hiervoor ook de subsidiemogelijkheden voor Plattelandsontwikkeling (POP3). Het is één van de stappen die belangrijk zijn met het oog op meer duurzame landbouw met een goed verdienmodel voor agrarische ondernemers.

Regionale verwerking en logistieke bundeling
Met deze subsidie ondersteunt de provincie bestaande initiatieven om verder te professionaliseren en samenwerking te versterken. Dit was ook één van de aanbevelingen uit onderzoek van de Wageningen Universiteit (WUR) in 2019. Het gaat hierbij onder andere om het mogelijk (en lonend) maken om agrarische producten in de regio te verwerken. Voor bijvoorbeeld melk en vlees blijft het aandeel in de korte keten nu nog achter, omdat deze producten meer bewerking vragen voor consumptie. Ook willen afnemers zoals bedrijfsrestaurants steeds meer dat groenten bij aflevering al zijn gewassen en gesneden. Als wordt samengewerkt om producten te verwerken, komen er meer producten te koop. Daardoor wordt de korte keten aantrekkelijker voor consumenten en afnemers. Maar ook de logistiek is een uitdaging als het gaat om korte ketens. Het vervoer moet voldoen aan allerlei hygiëne-eisen en is vaak een grote kostenpost. Doordat verschillende initiatieven hierbij samenwerken, ontstaan nieuwe kansen.

Professionaliseren korte ketens
U kunt subsidie aanvragen tussen 1 april en 20 mei 2021. De subsidie is bedoeld om samen een projectplan te schrijven om een bestaande korte keten door vernieuwing te professionaliseren, en/of om zo’n plan uit te voeren. Er moeten minstens 1 streekproducent, 1 gemeente en 1 afnemer meedoen. In totaal is een bedrag van € 980.000 beschikbaar. De subsidiebijdrage per aanvraag is minimaal € 35.000. Lees meer op de pagina over de subsidiereling Korte Voorzieningsketens april 2021.

Toekomst voor de Gelderse boer
15 december 2021 hebben Gedeputeerde Staten de kadernota Agrifood 2021-2030 “Toekomst voor de Gelderse boer” vastgesteld. Naar verwachting wordt deze binnenkort in Provinciale Staten behandeld. Met dit programma werkt de provincie aan een land- en tuinbouw waarbij agrarische bedrijven op een duurzame manier produceren en daar een goed inkomen uit kunnen halen. Meer informatie vindt u op de pagina over het programma Agrifood.