|

Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van de zorg in de Achterhoek? Vertel het ons!

Op 18, 23 en 25 oktober organiseert het programmateam Regioplan Achterhoek drie bijeenkomsten rondom de toekomst van de zorg en gezondheid. De Achterhoek maakt een Regioplan om de zorg in de Achterhoek en toekomstbestendig te maken. Jouw mening hierin telt! Wat vind jij belangrijk met het oog op toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar houden van de zorg in de Achterhoek? Kom ook en ga met ons in gesprek!

Er is nog één bijeenkomst:
Woensdag 25 oktober van 19.30 tot 21.00 uur digitaal
Meld je vandaag nog aan door een e-mail te sturen naar Haiko Vink, programmaregisseur Gezondste Regio

Waarom is jouw stem belangrijk?
De zorg staat onder druk: er komen steeds meer ouderen en er is minder zorgpersoneel beschikbaar. Preventie en het stimuleren van een gezonde leefstijl worden steeds belangrijkere thema’s. In de Achterhoek werken we daarom, net als in vele andere regio’s, hard aan de doelstellingen van het landelijke akkoord IZA (Integraal Zorgakkoord). Met dit akkoord wil de regering samen met alle zorgorganisaties, gemeenten, zorgprofessionals en inwoners de verschuiving van zorg naar welzijn en preventie in goede banen leiden.

De Achterhoek heeft inmiddels een Regiobeeld gemaakt met daarin de uitdagingen op het gebied van zorg en gezondheid in de Achterhoek. Uitdagingen als toenemende gezondheidsverschillen, toenemend overgewicht, grotere kans op hart- en vaatziekten, toename van mentale problemen en psychische kwetsbaarheid worden in dit regiobeeld genoemd. De Achterhoek werkt op dit moment aan een Regioplan om de opgaven in de regio te lijf te gaan.

Met jouw input naar een Regioplan Achterhoek!
Het Regioplan is voor iedereen en daarom is jouw input van grote waarde om het regioplan vorm te geven en daarmee de zorg en gezondheid in de Achterhoek slim en toekomstbestendig te organiseren. De Achterhoek nodigt jou daarom van harte uit om deel te nemen aan één van de twee bijeenkomsten!

Wat doen we tijdens de bijeenkomsten?
Het doel van de bijeenkomsten is om samen te kijken naar de uitdagingen die er in de Achterhoek zijn, naar wat er al wordt gedaan en wat er nog meer moet gebeuren. Daarbij moeten keuzes gemaakt worden; niet alles kan immers in één keer worden opgepakt. Het programmateam Regioplan Achterhoek gaat met jou in gesprek over opgaven binnen de vier thema’s; gezond leven en preventie, vitaal ouder worden, mentaal gezond, prettig werken in zorg en welzijn.

Ben jij inwoner van de Achterhoek, of werk je in de Zorg en Welzijn en/of ben je cliënt/patiënt: praat dan mee! Dat stellen we zeer op prijs.

Er is nog één bijeenkomst:
Woensdag 25 oktober van 19.30 tot 21.00 uur digitaal
Meld je vandaag nog aan door een e-mail te sturen naar Haiko Vink, programmaregisseur Gezondste Regio

Naast jou is ook ieder ander welkom; deel deze uitnodiging dus vooral!
Heb je vragen? Mail dan naar to.broek@ggdnog.nl

De bijeenkomsten zijn een gezamenlijk initiatief van: