| | | | | |

Webinar 11 maart: Hoe gaan we om met onze ruimte? Achterhoeks landschapsmodel geeft bodem aan de discussie

Noteer 11 maart in de agenda voor een boeiend en prikkelend webinar over het Achterhoeks toekomstlandschap en hoe we vernieuwend bezig zijn met het grove ontwerp daarvoor; dat nooit stil zal staan!

Online webinar

Wanneer: maandagmiddag 11 maart van 14:30-17:00 uur
Waar: online, meer informatie volgt
Met wie: De regionale winnaars van de Achterhoek in de prestigieuze Eo Wijers prijsvraag onder landschapsontwerpers; Aardkundig Fundamentalisme en Operatie Landschap, voorzitter stuurgroep Ruimtelijk Perspectief Achterhoek; Emmeke Gosselink en projectteamleden vanuit de Achterhoek. Én voorzitter Esther Ruesen.

Achterhoeks landschapsmodel – ook als voorbeeld voor anderen

Samen met de ontwerpers achter het landelijke winnende plan in de Eo Wijers prijsvraag 2022/2023; ‘Aardkundig fundamentalisme’ zetten we verdere stappen richting ons toekomstlandschap. Dat doen we met het ‘Ruimtelijk Perspectief Achterhoek’, wat ons helpt in keuzes maken voor de indeling van onze schaarse ruimte op een duurzame manier. Want de ruimte komt steeds meer onder druk met alle opgaven die op ons afkomen. Waar geven we bijvoorbeeld plek aan woningen én energietransitie en hoe houden we het leefbaar? Ook helpt het óns verhaal te schetsen voor afstemming met provincie en het Rijk in keuzes die zij gaan maken voor ons toekomstlandschap. Voorzitter Ruimtelijk Perspectief Achterhoek Emmeke Gosselink: “Iedere regio heeft te maken met bredere opgaven dan enkel stikstof reduceren. We willen deze ontwerpslag tot een succes voor meerderen maken en geven het Rijk mee; laat ons breed experimenteren in onze 3-O samenwerking, de Achterhoek is hier sterk in en we wonnen niet voor niets de Eo Wijersprijsvraag.”   

Aardkundig Fundamentalisme: Het ontwerp ‘Aardkundig fundamentalisme’ waarmee de Achterhoek de landelijke titel pakte, geeft ons letterlijk bodem voor de juiste én prikkelende discussie. Om vragen te beantwoorden als; ‘waar past wonen, hoe gaan we met landbouw om, waar herstellen we natuur, als we kijken naar de bodemhuishouding?’ En in de landelijk discussie gezien bijvoorbeeld: ‘wat heeft de Achterhoek aan een doorgaande route, als deze het landschap en de brede welvaart alleen maar schade toebrengt?’.

Operatie Landschap: De regionale jury in de Eo Wijersprijsvraag liet niet voor niets ook dit plan doorgaan voor het landelijke podium. Onder grondeigenaren spelen verschillende dilemma’s. Zo krijgen boerenfamilies te maken met dilemma’s zodra de ouders met pensioen gaan en de kinderen besluiten om het boerenbedrijf niet voort te zetten. Wat te doen met de grond en de boerderij? Tegelijkertijd roepen actuele ontwikkelingen, zoals de grootschalige aanleg van zonnevelden of de groei van de industriële landbouw, gevoelens van onmacht op. Bewoners van het landelijk gebied verliezen de grip op ‘hun’ landschap dat voor hun ogen verandert. Met ‘Operatie Landschap’ kunnen zij zelf weer grip krijgen en het landschap besturen.