Webinar ‘De Achterhoek in 2120’

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het webinar ‘De Achterhoek in 2120’ op woensdag 16
september 2020 van 15.30 tot 17.30 uur.

We infomeren u in het webinar over het initiatief van de Wageningen University & Research (WUR) om een
verkenning te maken voor de inrichting van Nederland in 2120. U leest het goed: over honderd jaar! De
aanleiding is de moeizame uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs en een groot internationaal onderzoek
uit 2019 waaruit blijkt dat het wereldwijd slecht gaat met de biodiversiteit. Om het tij te keren moeten alle
Europese landen inzetten op een natuur-inclusieve samenleving en samen verregaande maatregelen nemen
om uiterlijk in 2050 energieneutraal te zijn. Tegelijkertijd moeten zij zich aanpassen aan de gevolgen van
klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit keren en herstellen. Het onderzoek verkent wat
dit betekent voor Nederland: welke opgaven liggen er, welke kansen doen zich voor en hoe ziet een natuurinclusieve toekomst eruit? Ook onze regio heeft hier mee te maken; het doel van het webinar is u te inspireren en de mogelijkheden te
verkennen voor een uitwerking voor de Achterhoek.

Integrale aanpak
Bijzonder aan het onderzoek is de integrale aanpak waarbij waterbeheer, energie, landbouw, verstedelijking
en biodiversiteit in samenhang worden bekeken. Er is daardoor al veel media-aandacht voor het onderzoek
geweest (onderaan de brief enkele links).
Voor meer informatie over het onderzoek: https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Nederland-in-2120.htm

Programma
Tim van Hattum (projectleider klimaat WUR) en Bertram de Rooij (Senior Researcher – Research by Design /
landscape architect WUR) nemen ons mee in hun bevindingen en geven een eerste blik op wat dit betekent
voor onze regio. Daarna gaan we kort uiteen in break-out sessies waarin we samen een eerste stap zetten voor
de Achterhoek.
Aanmelden kan tot 1 september via achterhoeksecretariaat@8rhk.nl. Graag tot ziens op 16 september!