Mobiliteit en bereikbaarheid – Werkgeversaanpak

HomeMobiliteit en bereikbaarheid – Werkgeversaanpak

Samen werken aan slimme, duurzame en toekomstbestendige mobiliteit
8RHK ambassadeurs heeft een team van Mobiliteitsfabriek gevraagd om een werkgeversaanpak rondom duurzame mobiliteit voor de Achterhoek op te stellen. Uitgangspunt is om met bedrijven, medewerkers en betrokken partners concrete doelen te formuleren rondom bereikbaarheid en CO2-reductie én deze te realiseren. Mobiliteitsfabriek heeft daarbij niet alleen de rol van verbinder, maar helpt ook knelpunten en kansen in beeld te brengen, oplossingen te vinden, drempels weg te nemen en gedragsverandering te realiseren. Thema’s als aantrekkelijk werkgeverschap, thuiswerken, gezondheid van medewerkers, parkeerproblematiek, kosten van mobiliteit e.d. zijn nadrukkelijk ook onderwerp van gesprek.

Veelgestelde vragen

1 Waarom is onze werkgeversaanpak interessant voor uw organisatie?
2 Wat betekent onze aanpak concreet?
3 Hoe gaan de mobiliteitsmakelaars te werk?
4 Wat levert de werkgeversaanpak u op?
5 Wat levert de werkgeversaanpak de regio op?
6 Wat kost het en zit u ergens aan vast?
7 Hebt u zelf een vraagstuk of uitdaging op het gebied van mobiliteit?
8 Hebt u interesse of wilt u een QuickScan aanvragen? 

Wie zijn de mobiliteitsmakelaars?

Peter Rossewij (tel. 06-18 64 48 20)  en Christiaan van Veen (tel. 06-31 02 65 83) zijn de mobiliteitsmakelaars in de Achterhoek. Zij vormen de verbindende schakel tussen werkgevers, overheden, vervoersaanbieders en reizigers.

1 Waarom is onze werkgeversaanpak interessant voor uw organisatie?
Mobiliteit en bereikbaarheid hebben een grote impact op de (maatschappelijke) prestaties van uw organisatie in de regio en ver daarbuiten. Mobiliteit is niet alleen de tweede of derde kostenpost, het reisgedrag van medewerkers is ook nog eens verantwoordelijk voor een groot deel van de totale CO2-uitstoot van uw organisatie. Daarnaast heeft mobiliteit ook een grote invloed op andere belangrijke thema’s: de vitaliteit van medewerkers, de aantrekkelijkheid om bij uw organisatie te werken of met uw organisatie zaken te doen en de bereikbaarheid van uw vestigingen.
Ook de komende jaren komt er veel op u af als werkgever. Denk aan de impact die corona heeft op het reisgedrag van uw medewerkers en de locaties waar zij hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. En welke invloed hebben de normerende regelingen vanaf 1 januari 2022, waarbij organisaties met meer dan 100 medewerkers moeten aantonen dat zij gemiddeld niet meer dan een bepaalde CO2-uitstoot per gereden kilometer veroorzaken? En hoe kunnen jonge talenten behouden blijven voor werkgevers in de Achterhoek?
Wij helpen uw organisatie bij al deze uitdagingen. Dit doen wij door u mee te nemen in de wereld van nieuwe mobiliteitsontwikkelingen en alle kansen die daaruit voortvloeien.

2 Wat betekent onze aanpak concreet? 

 • We denken met u mee over de uitdagingen en ambities waar uw organisatie mee te maken heeft en koppelen deze aan kansen en oplossingsrichtingen;
 • We beschikken over een groot netwerk waar we uw organisatie mee kunnen verbinden;
 • We verkennen voor u subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen waar uw organisatie haar voordeel mee kan doen;
 • We beschikken over een ruime hoeveelheid instrumenten om uw organisatie inzicht te verschaffen in de voordelen die het anders inrichten van mobiliteitsbeleid oplevert. Denk aan een mobiliteitsscan, een corona-impactscan en persoonlijke reisadviezen voor uw medewerkers;
 • Afhankelijk van de thema’s die in uw organisatie spelen kunnen we aan de slag met concrete actieprogramma’s, zoals:
  1. (Verdere) verduurzaming van uw wagenpark;
  2. Het omzetten van bedrijfsauto’s in een pool van deelauto’s;
  3. Stimuleren van het gebruik van de fiets, e-bike en speed pedelec door uw medewerkers;
  4. Fijnmazige bereikbaarheid/ Mobility as a service
  5. Het opzetten van een vitaliteitsprogramma waar gezond reizen centraal staat;
  6. Het faciliteren van faciliteiten om het thuiswerken en flexwerken vast te houden, ook na afschaling van de coronamaatregelen;
  7. Maatregelen die uw organisatie bestendig maken voor nieuwe regelgeving o.a. op het gebied van beheersing van de CO2-uitstoot
  8. .. en nog veel meer!
 • Onze aanpak richt zich op het creëren van inzicht en bewijslast op het gebied van CO2-reductie, waarmee uw organisatie voldoet aan nieuwe regelgeving op het gebied van CO2-rapportages die vanaf 2022 geldt voor 100+ bedrijven.

3 Hoe gaan de mobiliteitsmakelaars te werk?
We gaan aan de slag volgens onderstaand stappenplan: 

 1. Een kennismakingsgesprek met een eerste inventarisatie van ambities en kansen;
 2. Uitvoering van een quickscan: een vragenlijst en een postcode scan;
 3. Een tweede afspraak waarin we de kansen uit de quickscan terugkoppelen
 4. Op basis van de bevindingen en de ambities van uw organisatie stellen we een gezamenlijk actieplan op, waarmee we uw doelstellingen stap voor stap realiseren, aangevuld met een gezamenlijke intentieverklaring;
 5. Afhankelijk van de gekozen thema’s en richtingen geven we inhoud aan het programma. In een probeerperiode staat het meten van resultaten centraal. Op basis hiervan helpen we uw organisatie bij het structureel implementeren van oplossingsrichtingen.
 6. We maken uw organisatie in een jaarlijkse cyclus nog beter toekomstbestendig waarbij we aan de hand van periodieke metingen, rapportages en beoordelingen de juiste koers bepalen.

4 Wat levert de werkgeversaanpak u op?
We helpen u met het oplossen van concrete vraagstukken, maar bereiden uw organisatie ook voor op toekomstige uitdagingen: verplichtingen op het gebied van klimaat, kostenbeheersing, flexibilisering van het mobiliteitsbeleid, vitaliteit van medewerkers en aantrekkelijk en concurrerend werkgeverschap. Daarnaast zijn andere positieve neveneffecten te bedenken die voortvloeien uit een flexibel en duurzaam mobiliteitsbeleid.

5 Wat levert de werkgeversaanpak de regio op?
De werkgeversaanpak draagt bij aan doelen die het Rijk, de provincie en de Achterhoek hebben gesteld:

 • Een aantrekkelijke en leefbare regio voor werkgevers, werknemers en nieuwe talenten
 • Een groene en duurzame regio
 • Een goed bereikbare en concurrerende regio
 • Een regio die klaar is voor de toekomst

6 Wat kost het en zit u ergens aan vast?
We voeren de gesprekken en de quickscan kosteloos uit met ondersteuning vanuit de 8RHK ambassadeurs en provincie Gelderland. Afhankelijk van de gekozen oplossingsrichtingen en verdiepingsslagen kunnen we u om een bijdrage vragen die zich normaliter terugverdient door de realisatie van uw doelstellingen;

7 Hebt u zelf een vraagstuk of uitdaging op het gebied van mobiliteit?
De mobiliteitsmakelaar gaat actief aan de slag met het vinden van een oplossing voor uw vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan parkeerproblemen, gedragsverandering, omgaan met de impact van corona op reisgedrag en uw kantoorwerkplekken, verduurzamen van uw wagenpark, bereikbaarheidsvraagstuk in de directe omgeving en nog veel meer. Neem onderaan deze pagina contact op voor een afspraak. Wij zullen dan zo snel mogelijk uw vraagstuk bespreken.

8 Hebt u interesse of wilt u een QuickScan aanvragen?
Bent u werknemer of werkgever, reizend door de Achterhoek? En bent u benieuwd hoe u uw mobiliteit slimmer, flexibeler, goedkoper en duurzamer kunt afleggen? Maak dan een afspraak met één van onze mobiliteitsmakelaars door onderstaand formulier in te vullen.
Wilt u meteen een quickscan aanvragen? Vul dan direct deze vragenlijst in. Dit kost 15-30 minuten van uw tijd. U kunt uw antwoorden tussentijds opslaan.

 

Contactformulier Mobiliteitsmakelaars