Werknemersbanen Gelderland beperkt geraakt door corona

Het afgelopen jaar daalde het aantal banen van werknemers door de corona-uitbraak. In Rijk van Nijmegen, Midden-Gelderland, Achterhoek en Rivierenland was deze krimp kleiner dan landelijk. FoodValley liet zelfs een lichte groei zien. Dit blijkt uit regionale publicaties over de ontwikkeling van banen per sector. Deze staan op een vernieuwde website, waarmee UWV de arbeidsmarkt inzichtelijk maakt. De website werk.nl/arbeidsmarktinformatie is vernieuwd. Hierop is nu makkelijker allerlei regionale informatie over de arbeidsmarkt te vinden, dus ook van de Gelderse regio’s. Bijvoorbeeld hoeveel vacatures openstaan en het aantal WW-uitkeringen per maand. Ook geven de vandaag verschenen publicaties voor  alle 35 arbeidsmarktregio’s inzicht in de ontwikkeling van banen per sector.

Regionale werkgelegenheid minder geraakt dan gemiddeld
Door steunmaatregelen van de overheid bleef, ondanks de coronacrisis, veel werkgelegenheid behouden. Maar er was wel sprake van krimp; in september 2020 telde Nederland 96.000 banen van werknemers minder dan een jaar ervoor. In de Achterhoek (-0,2%), Midden-Gelderland (-0,5%), Rijk van Nijmegen (-0,3%) en Rivierenland (-0,1%) was de krimp kleiner dan de landelijke afname van 1,2%. FoodValley ontwikkelde zich nog gunstiger en had zelfs een lichte groei van 0,5%. Dit hangt samen met de sectorstructuur van deze regio’s. Relatief veel inwoners werken in groeisectoren als zorg en bouw, en relatief weinig in krimpsectoren zoals de luchtvaart.

Ontwikkeling werknemersbanen 35 arbeidsmarktregio’s 

Ook in 2021 kansen op werk
Er zijn nog steeds goede kansen op werk in verschillende beroepen en sectoren. In Gelderland geldt dit bijvoorbeeld voor verschillende soorten monteurs, verzorgenden ig, AA- en assistent accountants en ict-beroepen zoals applicatie-, systeem-en functioneel beheerders.
Uit onderzoek van UWV onder 2.800 werkgevers blijkt dat zij ook voor de rest van het jaar rekening houden met wervingsproblemen voor deze functies. Veel werkgevers verwachten juist minder vraag naar administratief medewerkers. Ook voor beroepen als kassamedewerker, bus- en touringcarchauffeur en evenementenmedewerker wordt minder vraag voorzien.

Negen dashboards
De vernieuwde site bevat negen interactieve dashboards die een actueel beeld geven van de arbeidsmarkt. Met een paar muisklikken zijn visuele overzichten te maken van allerlei arbeidsmarktgegevens, per regio en soms zelfs gemeente. Bijvoorbeeld van het aantal werkzoekenden dat bij UWV geregistreerd staat, vacatures en de spanning op de arbeidsmarkt.
De website werk.nl/arbeidsmarktinformatie en de dashboards zijn ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Programmaraad, VNG, SBB en vertegenwoordigers uit verschillende arbeidsmarktregio’s.

Bron: UWV
Bekijk dit bericht online