|

Wervingsproblemen voor werkgevers in Gelderland nemen toe

Voor werkgevers in de Gelderse regio’s wordt het werven en behouden van personeel lastiger. Dit blijkt uit de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Onderzoek van UWV, wijst bovendien uit dat zes op de tien werkgevers komend jaar nog meer problemen verwachten om hun vacatures te vervullen. UWV en partners helpen werkgevers bij het toepassen van andere oplossingen om aan personeel te komen of het werk anders in te delen.

WW-uitkeringen in de Achterhoek in januari zeer licht gestegen

In de Achterhoek verstrekte UWV eind januari 2022 nog 2.409 WW-uitkeringen. Dat zijn 13 WW-uitkeringen meer dan een maand eerder en 1.261 minder dan een jaar eerder. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek 0,5% hoger dan een maand geleden en 34,4% lager dan een jaar geleden. Landelijk is het aantal WW-uitkeringen eind januari 0,6% hoger dan de maand daarvoor en 33,1% lager dan een jaar geleden.

Toenemende zorgen over het werven van personeel bij werkgevers

Het werven en behouden van personeel wordt lastiger. Dit blijkt ook uit onderzoek van UWV onder ruim 3 duizend werkgevers. Zij geven aan dat maar liefst 55% van hun vacatures moeilijk vervulbaar is. Dit aandeel is in de bouw, industrie en ICT nog groter. Er is vooral veel vraag naar technisch personeel, zoals loodgieters, elektriciens, monteurs en operators. Volgens werkgevers zijn de personeelstekorten nog niet voorbij; zes op de tien werkgevers verwachten dit jaar nog meer wervingsproblemen. Regionaal spelen deze problemen ook. In het derde kwartaal van 2021 was de arbeidsmarkt al krap in de Achterhoek, Midden-Gelderland en Rijk van Nijmegen. In FoodValley en Rivierenland was de arbeidsmarkt zelfs zeer krap. In maart komt UWV met cijfers over het vierde kwartaal van 2021.

Spanning arbeidsmarkt derde kwartaal 2020 en 2021

Bron: UWV Spanningsindicator

Door de krapte voelen werkgevers de urgentie hun wervingsmethoden aan te passen. Zij laten vooral moeilijk vervulbare vacatures langer openstaan, gaan actiever werven of schakelen een uitzend- of wervingsbureau in. Het kan helpen als werkgevers daarnaast ook naar andere oplossingen kijken, zoals het zelf opleiden van zittend personeel en nieuwe werknemers, het anders indelen van werk of het aanpassen van de functie-eisen. Het onderzoek laat zien dat werkgevers dit nog niet in grote getalen doen.

UWV geeft werkgevers tips om vacatures op andere manieren te vervullen. Ook de regionale WerkgeversServicepunten geven informatie en advies, en ondersteunen bij de werving en selectie van personeel.

Meer informatie over de arbeidsmarkt