Woonreis: ‘samenredzaamheid en flexibiliteit’

De eerste Samen Goed Wonen-reis op 10 november trok 60 actieve Achterhoekers, geïnteresseerd in ‘het wonen van de toekomst’.“Wat heb jij nodig om je open te stellen voor nieuwe ideeën? Want vandaag gaan we op bezoek bij initiatieven die laten zien dat het anders kan.” Reisleider Gerry stelde deze vraag bij de ontvangst van de groep in Woonzorgcentrum De Hassinkhof in Beltrum.

Goed wonen belangrijk!
Gert-Jan Hospers (bijzonder hoogleraar Transitie in Stad en Regio) en Hans Suurmond (kennismakelaar Wonen Achterhoek2020) vertelden dat Achterhoek2020 toewerkt naar een nieuwe agenda voor de Achterhoek en daarbij zoveel mogelijk mensen betrekt en ruimte geeft aan nieuwe thema’s en initiatieven. Wonen is belangrijk. Hoe zorgen we er samen voor dat het hier ook in de toekomst goed wonen blijft? De reis leidde langs enkele initiatieven die hieraan bijdragen.

Bekijk ook de video van deze reis.

Samen oplossingen vinden
Beltrum
Bas Hommelink vertelde in Beltrum enthousiast over het project waarbij inwoners met elkaar in gesprek zijn gegaan over de toekomst van (wonen in) het dorp. Het gaat om de mix van jong en oud en een combinatie van oplossingen. Hij gaf samen met Leo te Woerd en Lissa Pape een rondleiding langs de plekken die in ontwikkeling zijn. Tip voor andere dorpen: “Ga aan de slag! Mobiliseer een diverse groep mensen die echt het verschil kunnen maken en wacht niet tot de gemeente iets gaat doen.”

Harreveld
In Harreveld lieten jongeren hun woningen zien die tot stand zijn gekomen door Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Na de sloop van voormalig fabriekspand De Bond ontstond ruimte voor de bouw van nieuwe woningen. Dit project kon alleen slagen door de enorme inzet van de jongeren. Het vertrouwen in elkaar en ieders inzet bleek dé succesfactor. Samen met een procesbegeleider (gesubsidieerd door de provincie) kwamen ze tot een goed resultaat.

Zieuwent
In Zieuwent was aandacht voor starters en nieuwe woonvormen. Ruud Krabbenborg van Zieuwents Belang vertelde dat er een plan ligt om het voormalige Welkoopgebouw (een gemeentelijk monument) te verbouwen tot woningen voor starters. Het dorp vindt het belangrijk om het markante gebouw te behouden en voldoende huisvesting voor jongeren te hebben. Met behulp van crowdfunding worden nu investeerders gezocht die dit project kunnen helpen realiseren.

Flexibel en duurzaam wonen
Het onderdeel over Tiny Houses en flexibele woonvormen sprak de deelnemers erg aan. Volgens Marcel van Bodegraven van Vivax Housing uit Doetinchem laten tijdelijke woonoplossingen – ‘losgoed’ in plaats van vastgoed – duidelijk zien dat flexibiliteit en duurzaamheid heel goed samengaan. De woningen die Vivax levert, zijn modulair en zelfvoorzienend en kunnen naar behoefte gemakkelijk verplaatst en aangepast worden.

Toekomstagenda
Tenslotte haalde Gerry in de zaal input op voor de toekomstagenda van de Achterhoek zoals: ondersteun wat vanuit de mensen en dorpen komt, durf op initiatieven van onderop te vertrouwen, principes als ‘losgoed’, flexibiliteit (binnen de kaders) en samenredzaamheid, energieneutrale woningen, wonen voor jong én oud, flexibele woonvormen en zorgen voor passende financiering zijn aspecten die hierin terug moeten komen. Daarnaast vindt men het belangrijk om dit soort ontmoetingen te blijven stimuleren om van elkaar te leren, te starten waar de energie zit en gevoel te krijgen voor verschillen binnen de regio. Voor inspiratie over het wonen van de toekomst hoef je de Achterhoek niet uit!

Volgende woonreis: 15 december 2017
De reis leverde veel enthousiaste reacties op. “Het was een divers programma en ik ben geïnspireerd door nieuwe ideeën die ook toepasbaar zijn in mijn dorp”, aldus een van de deelnemers. Kortom, er zijn al veel mooie initiatieven en dat kunnen er nog veel meer worden!Wil jij ook mee op reis? Meld je dan snel aan voor de volgende woonreis op 15 december a.s. óf een van de andere reizen van de Achterhoekse Toekomst Toer via: www.toekomsttoer.nl/ikgamee.

Lees ook het artikel in Achterhoek Nieuws (pagina 14).

Kapel van Woonzorgcentrum De Hassinkhof in Beltrum

Woning van het CPO-project in Harreveld