WW-uitkeringen Achterhoek dalen in mei in alle sectoren

Eind mei 2021 verstrekte UWV 3.161 WW-uitkeringen in de Achterhoek. Ten opzichte van de maand daarvoor is dit een daling van 5,8% (-195 uitkeringen). Landelijk daalde de WW met 6,1%. In alle sectoren daalde de WW. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling is 22,9%, oftewel 941 uitkeringen. Deze afname is sterker dan de landelijke daling over het afgelopen jaar (-17,6%).

Lees de Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland