‘Zonvarken’ genomineerd door Dierenbescherming

Zonvarken is een revolutionair varkenshouderijconcept dat met steun vanuit de Regio Deal Achterhoek en provincie Gelderland is gestart. De eerste stal was zomer 2020 klaar. In een proefronde zijn zaken op het gebied van circulair voer, optimale hokindeling en directe mestscheiding ter voorkoming van ammoniakemissie getest en gefinetuned. Met die kennis is begonnen met de bouw van de tweede stal die gespiegeld aan de eerste wordt gebouwd. De boerderij biedt straks onderdak aan vijftig zeugen met hun biggen. Alle dieren kunnen op elk moment naar buiten. In de eerste stal zijn inmiddels de eerste biggen geboren. Het beeld van zeugen met jonge biggen samen in ruime hokken met stro is uniek voor de professionele varkenshouder. Bekijk het filmpje.

Dierenbescherming
Intussen is het concept ook bij de Dierenbescherming niet onopgemerkt gebleven. Zonvarken is daar genomineerd voor de ‘Deltaplan Veehouderij Award’ in de categorie ‘Diervriendelijke en integraal duurzame veehouderij’. De winnaar wordt op 6 juli bekendgemaakt tijdens de Deltaplan Veehouderij inspiratiedag. Inmiddels is met meerdere afnemers een afzetovereenkomst gesloten. Coƶperatie Zonvarken verwacht daarmee later dit jaar het concept ook op andere boerenerven te kunnen uitrollen.