|

Zuiverende kas voor geopend voor herbruikbaar water

Zone.college Doetinchem opende 21 november de installatie voor decentrale waterbehandeling in woonwijken in samenwerking met Nijhuis Saur Industries. Een uniek concept de Living Lab Zuiverende Kas is vanuit een brainstorm geboren: (Tropische) planten inzetten om water te zuiveren tot herbruikbaar water. Water voor toiletspoeling en water en meststoffen voor het groen. Daarmee wordt al het water dus lokaal gezuiverd.
Er bestaan al verschillende installaties voor hergebruik van water in de huidige markt. In dit geval spreken we over een ‘praktijk voorbeeld’ hoe water decentraal gezuiverd kan worden op eigen terrein met behulp van een kas. Duurzaamheid is belangrijk onderdeel van de missie van het Zone.college en met deze installatie testen wij innovaties op gebied van lokale waterzuivering en waterhergebruik. In wat een ‘Closed Loop Concept’ wordt genoemd, wordt water geleverd voor de juiste toepassing en moet het zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Het doel is om lokale waterkringlopen te sluiten, drinkwater te besparen, waterhergebruik te stimuleren en decentrale, slimme oplossingen te bieden zonder tussenkomst van een centrale (afval)waterzuiveringsinstallatie.
Deze installatie kan direct in woonwijken toegepast worden en natuurlijk zijn er ook medewerkers benodigd die deze installatie bedienen. Daarom dient deze installatie nog een ander doel: het opleiden van toekomstige operators.

Nijhuis Saur Industries heeft de installatie ontworpen en gerealiseerd. Nijhuis Saur Industries ziet als zijn missie om water duurzaam in te zetten en te anticiperen op de veranderingen in het klimaat. Nijhuis Saur Industries wil water de waarde geven die het verdient. Met de unieke Customer for Life-aanpak beschermt Nijhuis Saur Industries waterbronnen, draagt hij bij aan de water-, energie- en voedseltransitie en helpt de waterkringloop te herstellen en te sluiten. #MissionWater. Zone.college ziet in Nijhuis Saur Industries en zijn #missionwater een internationale partner in innovatief en duurzaam bouwen. Een missie die aansluit bij het duurzame karakter van de vmbo-school.

State-of-art lesmateriaal

In de waterzuivering worden achtereenvolgens volgende technieken toegepast: ontwatering van slib, het zuiveren van water d.m.v. Nanofiltratie, Moving Bed Bioreactor incl. zuivering d.m.v. tropische planten, Ultrafiltratie en UV-desinfectie. Met deze technologieën heeft Zone.college state-of-art technologie in huis om de scholieren te laten ervaren hoe water gezuiverd wordt.

Zone.college leidt hiermee de operators van de toekomst op samen met WRIJ, BuHA. En ze doen ervaringen op met decentrale zuivering van water, wat op een unieke manier geopereerd wordt bij het Zone.college.

Lees verder