Aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek weer omlaag

In de Achterhoek is het aantal WW-uitkeringen in februari gedaald tot net onder de vierduizend. Daarmee wordt de dalende lijn van 2018 weer opgepakt. Het aantal WW-uitkeringen ligt nu lager dan vorige maand en ook lager dan een jaar geleden. Het aandeel WW-uitkeringen in de beroepsbevolking is in de Achterhoek nog maar 2,6%. Dit is een van de laagste WW-percentages in Gelderland.

In januari nam het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek toe. Dit was voor het eerst sinds maanden en kwam vooral doordat er in deze tijd van het jaar in sommige sectoren minder werk is. In februari daalde het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek met 1,9% naar 3.964. Daarmee is de stijging van januari niet meteen teruggedraaid, maar wordt wel de dalende lijn weer opgepakt.

Vergeleken met een jaar geleden is de WW in de Achterhoek 21,9% lager. Daarmee daalde de WW in deze regio over de afgelopen 12 maanden zelfs sterker dan het landelijk gemiddelde van 17%.

WW-percentage in de Achterhoek onder landelijk gemiddelde

Door de daling van het aantal WW-uitkeringen is ook het WW-percentage (aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking) in de Achterhoek gedaald. Bedroeg het WW-percentage in de Achterhoek eind februari 2018 nog 3,3%, nu is dat 2,6%. Daarmee blijft het WW-percentage van de Achterhoek ruim onder het landelijk gemiddelde van 3%.

Nieuwsflits arbeidsmarkt Gelderland febr2019

Bron: UWV Gelderland