| | | | | | |

Achterhoek: “Ideale landingsplek voor investeringen uit Den Haag”

31 mei verscheen in het Nationaal Theater in Den Haag een waar Achterhoeks Lente Festival. Een festival dat draaide om een belangrijke boodschap voor politiek Den Haag. Mark Boumans voorzitter van 8RHK ambassadeurs: “De Achterhoek is de ideale landingsplek voor investeringen vanuit het Rijk. De innovatiekracht is groot, er heerst een cultuur van delen en netwerksamenwerking, de governance structuur is een voorbeeld voor Nederland en de regio barst van ambitie. Door meer samen te werken kunnen we voor Nederland veel betekenen. Een Regio Deal van de Achterhoek zal gericht zijn op krachten bundelen en samenwerken, wij vragen uw support daarvoor.” Tijdens het Lente Festival werden Tweede Kamerleden uitgedaagd om de kloof tussen Rijk en regio te overbruggen en te leven als een echte Achterhoeker.

Minister Hugo de Jonge, Tweede Kamerlid Peter de Groot en bestuurders uit de Achterhoek leggen samen de woonpuzzel ‘Woonopoly’

Minister Hugo de Jonge en 17 Tweede Kamerleden
Voor het festival was minister Hugo de Jonge als hoofdspreker aanwezig met ‘wonen en woningbouw’ als belangrijkste thema voor de avond. De Achterhoekse karavaan betrad samen met de genodigden een waar festivalterrein met een rijk Achterhoeks eetplein, muziek en theatermakers. Een gekleurde omlijsting van goede gesprekken tussen zeventien Tweede Kamerleden, afgevaardigden van provincie Gelderland en Achterhoekers uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en verschillende overheden. Hugo de Jonge gaf aan de woningbouw als een complexe puzzel te zien waarvoor alle partijen nodig zijn en vroeg daarbij om hulp uit onverwachte hoek: “De klus is te groot voor partijen afzonderlijk. In de Achterhoek laten jullie zien hoe het wel kan. De Achterhoek heeft ‘magic’ in het oplossen van de woningbouwpuzzel. Met de nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid, innovatieve bedrijven en de kracht om boeren die aan het omschakelen zijn, te helpen op biobased bouwmaterialen over te laten schakelen. Help mij om de klus in de rest van Nederland mogelijk te maken.”

In gesprek over Biobased Bouwen

De Achterhoek beleven in al haar facetten
In het Theater konden de Kamerleden ervaren hoe het is om te wonen en leven in de Achterhoek op vier festivalterreinen: Wonen, Biobased Bouwen, Zorg, Grens, Onderwijs & Arbeidsmarkt. Ze konden de krapte op de arbeidsmarkt aan den lijve ervaren, de kansen aan de grens, de uitdagingen van vergrijzing in de zorg en gezondheid. Voor wie, waar en hoeveel er gebouwd moet worden en van welke materialen, zoals biobased bouwen. Zo bleek een puzzel met huizen een juiste plek geven in de Achterhoek op schaal een echte breinbreker en kwamen zelfs de drankjes soms opzettelijk te laat om de krapte op de arbeidsmarkt te demonstreren.

Kamerleden horen over onze oplossingen en wensen voor aanpak personeelstekort

Kloofdichting Rijk en Regio
Mark Boumans kwam met een duidelijke kloofdichting tussen Rijk en Regio: “Subsidieregelingen vanuit het Rijk passen vaak niet op het schaalniveau van de Achterhoek. Geef vernieuwende concepten de ruimte en participeer in onze experimenteerregio. Pas meer maatwerk toe en wees soepel met wet- en regelgeving in de regio. Ga aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport ‘Elke Regio Telt!’. Versterk de relatie tussen Rijk en Regio, zet in op langjarige programma’s en herijk de investeringslogica.”

Acteurs gaven de krapte op de Achterhoekse arbeidsmarkt op ludieke wijze weer

Gek of ‘kek’ getal 11
De afgelopen 10 edities heeft de regio een Achterhoeks Lentediner in Nieuwspoort georganiseerd, om Achterhoekse bestuurders, ondernemers en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld met politici in gesprek te laten gaan over onderwerpen die voor de Achterhoek van belang zijn. Met deze 11e editie is voor een andere invulling gekozen in het Nationaal Theater in Den Haag. Boumans: “De Achterhoek is een regio die graag op de planken staat. Zich niet in de coulissen wil verschuilen. Een productie uit de Achterhoek, en dan heb ik het over meer dan theater natuurlijk, is zijn geld altijd dubbel en dwars waard.”

Lees hier ons persbericht dat we uitbrachten over het Lentefestival
Het artikel van OmroepGLD
Het artikel van Achterhoek Nieuws
Het artikel van De Gelderlander
Het artikel van OverheidvanNu

Foto’s: Jerry Lampen