De Achterhoek Raad vergadert drie keer per jaar. Kijk in onze agenda voor de data.

maandag 11 december 2023
Bekijk van deze vergadering de livestream

CONCEPT – Besluitenlijst Achterhoek Raad 11-12-2023
Stemming 1 – Motie 2023-M7 – Uitstel behandeling Verkenning N18 – CDA Oost Gelre
Stemming 2 – Motie 2023-M6 – Smart maken Uitvoeringsplannen – CU-SGP Doetinchem
Stemming 3 – Voorstel Gebiedsgerichte verkenning N18
2023-M6 GEWIJZIGDE VERSIE -CU-SGP-PvLM Motie ‘Smart focuspunten Uitvoeringsplannen 2024-2030’, AR 11.12.23
2023-M7 CDA OG-Berkelland, LB OG-OOG-OLW Def. Motie ‘Gebiedsgerichte verkenning N18 agenderen 25.03.2024’, AR 11.12.23
Uitnodiging en agenda Achterhoek Raad 11 december 2023
Hoger Springen Krachtiger Landen_Aanvraag Regio Deal Achterhoek
Bijlage 2.1 – Geactualiseerd CONCEPT – Besluitenlijst Achterhoek Raad 25-09-2023
Bijlage 4.1 – Raadsvoorstel Herbenoeming H. Tappel Achterhoek Board
Bijlage 6.1 – Raadsvoorstel Concept Uitvoeringsplan 2024
Bijlage 6.2 – Concept_8RHK uitvoeringsplan 2024
CU-SGP – Technische vragen concept Uitvoeringsplan 2024
VVD – Technische vragen concept Uitvoeringsplan 2024
2023-M6 CU-SGP-PvLM Motie ‘Smart focuspunten Uitvoeringsplannen 2024-2030’, AR 11.12.23
Bijlage 7.1 – Raadsvoorstel Gebiedsgerichte Verkenning N18
Bijlage 7.2 – Rapport Gebiedsgerichte Verkenning N18 (november 2023)
Presentatie Gebiedsgerichte Verkenning N18 Groenlo-Varsseveld
2023-M7 CDA OG-LB OG-OOG-OLW Motie ‘Gebiedsgerichte verkenning N18 agenderen 25.03.2024’, AR 11.12.23
MASTER Amendement Achterhoek Raad
MASTER Motie Achterhoek Raad
MASTER Motie vreemd aan de agenda Achterhoek Raad
8HRK Raad – uitleg Stemsysteem

maandag 25 september 2023
Bekijk van deze vergadering de livestream

CONCEPT – Besluitenlijst Achterhoek Raad 25-09-2023
Uitnodiging en agenda Achterhoek Raad 25 september 2023
Bijlage 4.1 – CONCEPT – Besluitenlijst Achterhoek Raad 03-04-2023
2023-M5 Motie vreemd – PRO – Dubbele bezuiniging ouderenzorg, Def. AR 25.09.2023
Aangenomen motie gemeenteraad Oude IJsselstreek – ‘Dubbele bezuiniging in de ouderenzorg’
2023-M4, GEWIJZIGDE VERSIE – Motie PP D66 CDA e.a. ‘Meer snelle fietsverbindingen o.a. Doetinchem-Winterswijk’, Def. AR 25.09.2023′
2023-M4, Motie PP D66 CDA e.a. ‘Meer snelle fietsverbindingen o.a. Doetinchem-Winterswijk’, Def. AR 25.09.2023′
Bijlage 4.4 – Informatieve Memo Snelle Fietsverbindingen, AR 25.09.2023
Bijlage 4.2 – Informatieve Memo Stand van Zaken Noordelijke aftakking Betuweroute AR 25.09.2023
Bijlage 4.3 – Informatieve Memo Stand van Zaken N18, AR 25.09.2023
Bijlage 5.1 – Raadsvoorstel Benoeming lid Achterhoek Board, AR 25.09.2023
Bijlage 6.1 – Informatieve Memo Regio Deal Tranche 5, AR 25.09.23
Bijlage 6.2 – Kamerbrief over aanpak vijfde tranche Regio Deals
Bijlage 6.3 – Position paper Achterhoek ambassadeurs t.b.v. rondetafelgesprek ‘Elke regio telt!’ d.d. 20 juni 2023 (11)
Bijlage 7.1. – Informatieve Memo Regiobeeld Achterhoek en proces Regioplan, AR 25.09.23
Bijlage 7.2 – Regiobeeld Achterhoek 2023 (def)


maandag 3 april 2023
Bekijk van deze vergadering de livestream

CONCEPT – Besluitenlijst Achterhoek Raad 03-04-2023
Uitnodiging en agenda Achterhoek Raad 3 april 2023
Bijlage 1.1 – Informatieve Memo Regio Deal
Bijlage 1.2 – Ontvangen brief BZK Regio Deal
Bijlage 2.1 – CONCEPT – Besluitenlijst Achterhoek Raad 12.12.2022
Bijlage 2.2 – Informatieve Memo Stand van Zaken Noordelijke aftakking Betuweroute Achterhoek Raad 3 april 2023 (Versie 2)
Bijlage 2.2.a. – VVD fractie Achterhoek Raad vragen Noordelijke aftakking Betuweroute
Bijlage 2.3 – Informatieve Memo Stand van Zaken N18 Achterhoek Raad 3 april 2023
Bijlage 3.1 – Raadsvoorstel Herbenoeming E. Birkenhäger Achterhoek Board
Bijlage 3.2 – 2023-M1, PvdA Motie Vreemd – Onderzoek Klimaat-abonnement OV Achterhoek, 03-04-2023
Bijlage 3.3 – 2023-M2, CDA-VVD Motie Vreemd, vergroten politiecapaciteit 03-04-2023

Bijlage 3.4 – 2023-M3 PvdA Motie Vreemd -Ondezoeksrapport regio’s 03-04-2023
Uitnodiging raadsleden Regio Arrangement Achterhoek 3 april
Verhaallijn Regioarrangement en Ruimtelijk Perspectief Achterhoek
Presentatie 1 Regionale Woonagenda AR
Presentatie 2 Energieopgave Achterhoek AR

Maandag 12 december 2022
Bekijk van deze vergadering de livestream

CONCEPT – Besluitenlijst Achterhoek Raad 12.12.2022
stemming-m5-12dec2022
Uitnodiging en agenda Achterhoek Raad 12 december 2022
Bijlage 1.1 – Persbericht_RegioExpres_221114
Bijlage 1.2 – Persbericht_RegioDeal_221115
Bijlage 1.3 – Aanvraag Regio Deal Achterhoek Groeien in kwaliteit, delen in geluk
BIjlage 2.1 – CONCEPT – Besluitenlijst Achterhoek Raad 26.09.2022

Bijlage 2.2 – Informatieve Memo Stand van Zaken Noordelijke aftakking Betuweroute, AR 12.12.22
Bijlage 3.1 – Raadsvoorstel ‘RvO, Werkafspraken incl. Agendacommissie Achterhoek Raad’
Bijlage 3.2 – Reglement van Orde Achterhoek Raad – vastgesteld d.d. 8 april 2019
Bijlage 3.3. – Werkafspraken Achterhoek Raad vanaf 01.01.2023
Bijlage 4.1 – Raadsvoorstel concept Uitvoeringsplan 2023
Bijlage 4.2 – CONCEPT Uitvoeringsplan 2023
Bijlage 5.1 – Informatie memo Proces Regionale Woonagenda – AR 12.12.22
MASTER Amendement Achterhoek Raad
MASTER Motie Achterhoek Raad
MASTER Motie vreemd aan de agenda – Achterhoek Raad
2022-A2 Amendement PvdA Achterhoek ‘Mobiliteit op agenda Achterhoek Raad’, AR 12.12.22
2022-M5 Motie PvdA Achterhoek – Onderzoek Gezondheidsongelijkheid, AR 12.12.2022
Beantwoording schriftelijke vragen concept Uitvoeringsplan 2023

Maandag 26 september 2022
Bekijk van deze vergadering de livestream

Uitnodiging en agenda Achterhoek Raad 26 september 2022
Bijlage 2.1 – CONCEPT – Besluitenlijst Achterhoek Raad 26.09.2022
Bijlage 2.2 – Informatieve memo Noordelijke Aftakking Betuweroute
Bijlage 2.3 – Behorend bij memo Noordtak – brief-00027- reactie Achterhoek op OAO-notitie GNOE (ondertekend)
Bijlage 2.4 – Behorend bij memo Noordtak – Oplegger Reactie Achterhoek op OAO-notitie GNOE
Bijlage 3.1 – Raadsvoorstel Samenstelling Werkgroep Werkwijze Achterhoek Raad
Bijlage 4.1 – Raadsvoorstel (Her)Benoeming Achterhoek Board
Bijlage 5.1 – Raadsvoorstel Herziene Achterhoek Visie 2030
Bijlage 5.2 – Onderbouwing N18-passage, behorend bij Herziene Achterhoek Visie 2030
Bijlage 5.3 – CONCEPT Herziene Achterhoek Visie 2030_DEF
Bijlage 5.4 – 23 mei 2022, Presentatie Achterhoek Visie 2030 in Achterhoek Raad
Bijlage 6.1 – Informatieve memo Regio Deal
Bijlage 6.2 – Behorend bij memo Regio Deal – Kamerbrief over aanpak vierde tranche Regio Deals
Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht ‘Vierbaans N18 waar 100 km mag worden gereden blijft staan als piketpaal’
Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie Doetinchem tbv Visie2030 sept 2022
Motie 2022-M3: PPA OLW GL, Herziene Visie 2030 Gezondste Regio – Houtstook
Motie 2022-M4: PvdA Achterhoek, Herziene Visie 2030 Aanpak Energiecrisis
A1-DEF.-Amendement-VVD-CDA-D66-Berkelland-NLOG-BBB-HMV-ADA-WB-op-Herziene-Achterhoek-Visie-2030.pdf
agendapunt 5 – amendement
agendapunt 5 – motie 3
agendapunt 5 – motie 4


Maandag 23 mei 2022
Bekijk van deze vergadering de livestream

Concept Besluitenlijst Achterhoek Raad 23.05.2022
Uitnodiging en agenda Achterhoek Raad 23 mei 2022
Uitnodiging Informatiemarkt en bijeenkomst Regionale Woonagenda
Bijlage 2.1 – Achterhoek Visie 2030
Bijlage 2.2 – 8RHK uitvoeringsplan 2022
Bijlage 3.1 – CONCEPT – Besluitenlijst Achterhoek Raad 07.03.22
Bijlage 3.2 – Informatieve memo Voortgang Lobby N18 AR 23.05.22
Bijlage 3.3 – Informatieve memo Noordelijke Aftakking Betuweroute
Bijlage 3.4 – Informatieve memo Voortgang Proces RegioExpres

Maandag 7 maart 2022
Bekijk van deze vergadering de livestream

Concept Besluitenlijst Achterhoek Raad 07.03.2022
Uitnodiging en agenda Achterhoek Raad 7 maart 2022
Bijlage 2.1 – Concept Besluitenlijst Achterhoek Raad 24.01.2022
Bijlage 2.2. – Concept Besluitenlijst Achterhoek Raad 13.12.2021
Bijlage 3.1 Memo Actualisering woonaanpak regionale woonagenda 2030
Bijlage 6.1 – Memo Strategie en Planning, Noordelijke Aftakking Betuweroute t.b.v. Achterhoek Raad 07.03.22
Bijlage 6.2 – Antwoordbrief_ministerie_noordtak_09_02_22-02-2022
Bijlage 6.3 – beantwoording-kamervragen-inzake-noordtak-betuweroute_Omtzigt
Bijlage 6.4 – beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-in-de-gelderlander-van-23-januari
Beantwoording-schriftelijke-vragen-n.a.v.-situatie-Oekraine-PvdA-fracties-Achterhoek
Beantwoording vragen Noordelijke aftakking Betuweroute AR 07.03.22 en vraag dhr. Voogt, GroenLinks Winterswijk
Netzentwurf_Gueterverkehr_D-Takt_def (1)

Maandag 24 januari 2022
Bekijk van deze vergadering de livestream

Concept Besluitenlijst Achterhoek Raad 24.01.2022
Uitnodiging en agenda extra Achterhoek Raad 24 januari 2022
Bijlage 2.1, Brief Achterhoek Board aan ministerie IenW_20220114
Bijlage 2.2, 220114 Persbericht Achterhoek stuurt brief ministerie Noordtak
Bijlage 2.3, Memo Lobby Noordtak Betuweroute, standpunt en chronologisch overzicht, AR 24.01.22
BIjlage 2.4, Beantwoording schriftelijke vragen Noordtak, van OLW t.b.v. Achterhoek Raad 24.01.22
BIjlage 2.5, TER INFO Motie Oude IJsselstreek vreemd aan de orde – aantasting kwaliteiten Achterhoek – unaniem aangenomen 20-1-2022
Bijlage 2.6, 2022 – M1, Motie diverse partijen, Geen Noordtak, t.b.v. Extra AR 24.01.22
Bijlage 2.7, 2022 – M2, CDA-Motie Ontwikkelingen Noordtak, t.b.v. Extra AR 24.01.22
Brief Achterhoek Board motie geen Noordtakvariant door de Achterhoek
Unaniem aangenomen motie alle partijen Achterhoek Raad-Geen Noordtak variant door de Achterhoek

Maandag 13 december 2021
Van deze vergadering is geen livestream; beluister de audio-opname.

CONCEPT – Besluitenlijst Achterhoek Raad d.d. 13.12.2021, incl. lijst toezeggingen, moties en amendementen
Beantwoording vragen D66 m.b.t. memo Mentale gezondheid Achterhoekse jongeren, 21.12.21
8RHK uitvoeringsplan 2022
Bijlage 2.1 – CONCEPT – Update – Besluitenlijst Achterhoek Raad d.d. 04.10.2021, incl. lijst toezeggingen, moties en amendementen d.d. 22.11.21
Bijlage 2.2 – Informatieve memo HBO-opleidingen in de Achterhoek
Bijlage 2.3 – Informatieve memo Mentale gezondheid Achterhoekse jongeren
Bijlage 2.4 – Behorend bij memo Mentale gezondheid jongeren – Verkenning Weerbare jeugd binnen Achterhoek Gezond
Bijlage 2.5 – Informatieve memo Voortgang Snelle fietsverbindingen
Bijlage 3.1 – Raadsvoorstel concept Uitvoeringsplan 2022
Bijlage 3.2 – 8RHK Concept Uitvoeringsplan 2022
Bijlage 4.1 – Informatieve memo Terugkoppeling Board actiepunten Evaluatie Samenwerking
Bijlage 4.2 – Evaluatie – Brief Aalten
Bijlage 4.3 – Evaluatie – Brief Berkelland
Bijlage 4.4 – Evaluatie – Brief Bronckhorst
Bijlage 4.5 – Evaluatie – Brief Doetinchem
Bijlage 4.6 – Evaluatie – Brief Oost Gelre
Bijlage 4.7 – Evaluatie – Brief Oude IJsselstreek
Bijlage 4.8 – Evaluatie – Raadsbesluit Winterswijk
2021-A1, Amendement VVD-NLOG – 8RHK Concept Uitvoeringsplan 2022, Bereikbaarheid via de weg – N18, 13.12.21
2021-M2, Motie vreemd ad agenda, ‘Gedifferentieerde kilometerheffing’, 13.12.21

Maandag 4 oktober 2021
Bekijk van deze vergadering de livestream

Maandag 29 maart 2021
Bekijk van deze vergadering de livestream

Mocht u een vergaderstuk uit 2020, 2019 of 2018 willen inzien, dan kunt u dit altijd opvragen bij communicatie@8rhk.nl of bij raadsgriffier Birkitta Kortes of bij de griffier van uw gemeenteraad.