| | | | | | |

Achterhoek rondt als eerste Regio Deal succesvol af

In 2019 sloot de Achterhoek een Regio Deal met het Rijk voor een periode van drie jaar om samen te werken aan een betere woon- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers. Kortom: Om de brede welvaart te bevorderen. Nu rondt de Achterhoek als eerste regio in Nederland deze samenwerking succesvol af. Verantwoordelijk minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot, kwam naar de Achterhoek om te ervaren wat de deal Rijk en Regio heeft gebracht. “De Achterhoek staat bij mij bekend als de streek waar je scholder an scholder staat. Dat heb ik vandaag ook gezien: Het groene hart dat leeft voor de Achterhoek, het hoofd dat de goede ideeën levert en de vele handen die het samensmeden. Het is écht knap dat met de Deal die 2019 is gestart 86 projecten zijn gestart en dan is het mooi om te horen dat die ook nog doorlopen. Hier worden de kansen die je hebt als regio gepakt en daar wordt sterk aan samengewerkt.

86 projecten
Maar liefst 86 projecten gingen van start ondersteund met de Regio Deal en bijdragend aan de Achterhoek Visie 2030. Koen Knufing, voorzitter VNO-NCW Achterhoek en vicevoorzitter Achterhoek Board:Met De Regio Deal Achterhoek hebben we laten zien dat de manier van samenwerken in de Achterhoek de beste investering is voor het Rijk om euro’s te laten renderen. De bereidheid voor cofinanciering vanuit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden is hoog; met ruim 70% ver boven de geëiste 50%. Daarbij zijn we ook nog eens de eerste regio in Nederland die haar Deal succesvol afrondt.” De focus in de Regio Deal lag op grote opgaven zoals de woningmarkt, de arbeidsmarkt en de transitie in de landbouw. Hiervoor zijn veel projecten geïnitieerd en mooie resultaten behaald. En dat alles binnen de gestelde termijn. Mirjam Koster-Wentink, bestuursvoorzitter Graafschap College en vicevoorzitter Achterhoek Board: “Bij sommige regio’s kwam het geld van de Regio Deal binnen en moesten de ideeën nog worden bedacht; bij ons was het andersom – de grote lijnen waren er allemaal al.”

Tour door de Achterhoek
Tijdens het werkbezoek van de minister werden verschillende met de Regio Deal ondersteunde projecten bezocht. Per bus ging de tour door de Achterhoek om met initiatiefnemers van vooraanstaande innovaties in gesprek te gaan. Zoals langs de circulair gebouwde Uuthuuskes, die jongeren een fijne flexwoonplek in de Achterhoek bieden, Zonvarken dat met maximaal dierenwelzijn en minimale CO2 uitstoot circulaire landbouw biedt, het Grensland College waarmee hbo-onderwijs ín de Achterhoek wordt geboden en het Smart Business Centre, ook wel CIVON, waar verdergaande digitalisering en ontwikkeling van de slimme maakindustrie met bedrijven en studenten gebeurt. Gedeputeerde Peter van ’t Hoog, die de minister vandaag vergezelde: “De Achterhoek heeft laten zien dat ze goed en snel resultaten behaalt, mede dankzij de hoge financieringsbereidheid van de partners en de volwassen samenwerking. In de Achterhoek is er ruimte voor experimenten en weten ze wat delen in geluk is.”

Vervolg
Ook voor de toekomst staat de regio klaar met een koker vol plannen. Voorzitter van de Achterhoek Board Mark Boumans: “In een tijd waarin de kloof tussen stad en platteland lijkt toe te nemen, heeft juist de Regio Deal laten zien een positieve impact te hebben. Niet alleen vanwege de goede resultaten en de vooruitgang in de regio, ook met de toegenomen samenwerking tussen Rijk en regio. Wat ons betreft een formule om blijvend op in te zetten.” In november afgelopen jaar diende de regio een nieuwe aanvraag in bij het Rijk voor de inmiddels alweer vierde uitgave van Regio Deals. In februari maakt het Rijk bekend met welke regio’s toegewerkt wordt naar een nieuwe Regio Deal. Meer informatie over de aanvraag vanuit de Achterhoek.

Bekijk hier de eindrapportage Regio Deal Achterhoek 2019-2022.

Bekijk de overzichtsfilm Regio Deal Achterhoek 2019-2022 die we maakten!