Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek van start

Van 1 t/m 31 maart 2021 loopt een groot onderzoek naar de woonwensen voor de toekomst en de huidige leefbaarheid in de Achterhoek. In 2017 werd dit onderzoek ook uitgevoerd. Anno 2021 is het nodig om de inzichten te actualiseren en ontwikkelingen in beeld te brengen. Het Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) wordt gehouden in de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Een steekproef van 40.000 Achterhoekers van 18 jaar en ouder ontvangt een uitnodigingsbrief om een online enquête in te vullen. Ook de deelnemers van de verschillende inwonerpanels in de regio ontvangen een uitnodiging. Hoe meer Achterhoekers meedoen, hoe beter. Alle inwoners van 18 jaar of ouder kunnen meedoen via de website www.awlo.nl. In opdracht van 8RHK ambassadeurs wordt het onderzoek uitgevoerd door bureau Moventem.

Wonen in de toekomst
8RHK ambassadeurs is een regionale samenwerkingsorganisatie van ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheid. Er wordt vanuit verschillende thematafels gewerkt aan versterking van de regio. De thematafel Wonen & Vastgoed gaat met de uitkomsten van dit grote onderzoek over wonen en leefbaarheid aan de slag. De uitkomsten helpen om plannen goed af te stemmen op de behoeftes van inwoners en om betere beslissingen te nemen.
Ben Hiddinga, voorzitter thematafel Wonen & Vastgoed van 8RHK ambassadeurs: “Door Corona beseffen we meer dan ooit hoe belangrijk een fijne woon- en leefomgeving is. We hebben allemaal geklust aan ons huis, gewandeld in onze bossen; wat is dan precies fijn wonen en leven? Dat is voor iedereen anders. Juist daarom is het zo belangrijk dat zoveel mogelijk Achterhoekers meedoen met dit onderzoek. Zodat we weten wat er leeft, wat de woonbehoeftes zijn en hoe we onze plannen hier op af kunnen stemmen.”

Kans op VVV-bonnen om lokaal te besteden
Onder de deelnemers van de AWLO-enquête worden 100 VVV-bonnen verloot ter waarde van € 20,= die bij voorkeur lokaal besteed kunnen worden. Aan het einde van de enquête kunnen deelnemers aangeven of ze daar kans op willen maken.