Achterhoekse aanpak krijgt eerste prijs van Europese vakjury

Vier Europese grensregio’s, waaronder Regio Achterhoek, werken samen in het Europese Brainflowproject om talenten voor de arbeidsmarkt aan te trekken en te behouden. Tijdens het International Talent Forum in Spanje op 31 mei 2013 oordeelde de internationale jury dat de aanpak van de Achterhoek, waarin vooral het bevorderen van crosssectorale innovatie wordt benadrukt, een eerste prijs verdiende.

De grensregio’s staan voor dezelfde uitdagingen: hun imago is niet aantrekkelijk genoeg voor talenten. Jongeren gaan elders studeren, er is onvoldoende werk voor hen of er is te weinig talent om de economie op peil te houden. Om elkaar te versterken bij het aantrekken en behouden van talent is het deelprogramma, LaGoTa (Local Action Groups on Talent) opgezet. Hieraan nemen behalve de Achterhoek de Euregio Gronau-Enschede, Dortmund (NRW/Duitsland) en Navarra (Spanje) deel.
Met de werkloosheid en met het wegtrekken van talent valt het in de Achterhoek nog mee in vergelijking met andere regio’s: van de Achterhoekse hbo-afgestudeerden vindt 40 procent hier een baan. Ook komen er hbo’ers van buiten naar de regio. Duidelijk is dat op termijn een tekort aan meer ervaren medewerkers, vooral op mbo-niveau, ontstaat.

Cross-sectorale innovatie
Méér innovatie is de belangrijkste aanbeveling in de Achterhoekse aanpak. Cross-sectorale innovatie wil zeggen dat bedrijven uit verschillende markten met verschillende producten en technologieën elkaar versterken. Ondersteund door een krachtige profilering als ‘innovatieve regio’ en een aantrekkelijke arbeidsmarkt kan dit zorgen voor een sterke Achterhoekse economie. VNO-NCW Achterhoek en de Duitse partnerorganisatie AIW inventariseren onder hun leden de kansen voor cross-sectorale innovatie om samenwerking aan te moedigen. Ook de Achterhoekse innovatiehubs vervullen in dit verband een belangrijke rol. Hbo-studenten werken hier in groepen aan innovatievragen van Achterhoekse bedrijven.

Wat de Achterhoek nog meer kan doen
Andere aanbevelingen, deels ook afkomstig van de projectpartners: creëer een welkomstcultuur voor talenten, gebruik netwerken van pas-afgestudeerden (alumni), benader drop-outs van hbo en wo actief, onderwijs Duits als tweede taal en besteed ook aandacht aan ‘levensvaardigheden’ voor jonge (potentiële) werknemers.
Uit onderzoek blijkt dat traditionele landen de meest innovatieve zijn. Zij werken aan langetermijn- programma’s met een duidelijke focus. De Achterhoek staat bekend om vakmanschap en traditie. Door deze waarden sterker uit te dragen kan ze zich profileren als aantrekkelijke regio voor talenten.

Foto: Paul Hartman, Bart Teunissen, Joke Emaus (Regio Achterhoek) en de Spaanse projectpartner José Manuel Olivar met de prijs voor de beste presentatie van het Brainflowproject 2013.