Achterhoekse Nieuw Werkdag 19 maart

Innovatieve carrièreswitchers en zoekers naar nieuw werk kunnen zich laten inspireren  op de Achterhoekse NieuwWerkdag op 19 maart. Centraal staat de vraag:  wat is nodig om die ene baan te vinden die écht bij jou en je talent past? Zowel werkenden als werkzoekenden zijn van harte welkom. Werkenden die gemotiveerd op zoek zijn naar een andere baan, bijvoorbeeld om een stap hoger te komen, kunnen zich laten inspireren over hoe zij hun eigen kwaliteiten maximaal kunnen inzetten om zo te groeien in hun professie. Werkzoekenden die op een andere manier durven kijken naar ‘Hoe vind ik een baan?’, kunnen mogelijkheden zien in onverwachte werkomgevingen. Er zijn lezingen, workshops op het gebied van coaching en training en informatieve stands.

Voor wie?
Iedereen tussen de 18 en 65 jaar die een stap wil maken in zijn werk, kan op deze dag ondersteuning vinden voor zijn of haar persoonlijke uitdaging. De AchterhoekseNieuwWerkdag gaat uit van ‘een leven lang leren.’

Wanneer en waar?
De Achterhoekse NieuwWerkdag vindt plaats op zaterdag 19 maart van 10.00 -17.00 uur. Locatie is het Graafschap College, J.F. Kennedylaan 49 in Doetinchem. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Sectorplan Achterhoek Nieuw Werk
De Achterhoekse NieuwWerkdag is één van de initiatieven van het regionaal Sectorplan Achterhoek Nieuw Werk. Het plan helpt werkgevers, werknemers en werkzoekenden aan kansrijke beroepen. Talentvolle medewerkers, al dan niet uit een andere sector, komen door maatwerk, scholing en begeleiding beschikbaar voor moeilijk vervulbare vacatures. Vakkrachten worden zo voor de regio behouden en er ontstaat beweging op de arbeidsmarkt.

De partners van het Regionaal Sectorplan zijn de stichting Studie Impuls Regio Achterhoek  (190 bedrijven in de Achterhoek verenigd in SIRA), VNO-NCW Achterhoek, WGV Zorg en Welzijn,  Koninklijke Metaalunie, ROC Graafschap College, UWV Werkbedrijf, FNV en POA Achterhoek.

Lees meer:

NieuwWerk Nieuwsbrief februari 2016, nummer 1

NiewWerk Folder Maatregelen

NieuwWerk Folder Werkgevers