Achterhoekse ondernemers in gesprek met young professionals in Amsterdam

Op dinsdag 20 februari bracht de spelersbus van De Graafschap vijfentwintig ondernemers uit de Achterhoek naar Amsterdam. Daar ontmoetten zij in een café dertig enthousiaste, Achterhoekse young professionals (tot 35) die hun geboortestreek hebben ingeruild voor de hoofdstad. Tijdens een gezellig diner werd vooral besproken of de jongeren van plan zijn terug te keren naar het Oosten en wat daar dan voor nodig is. De avond vormde onderdeel van de Achterhoekse Toekomst Toer.

Veel jongeren verlaten de Achterhoek, vaak om elders in het land te gaan studeren. De jongeren die voor dit diner aanschoven vormden daarop geen uitzondering. Maar wat is ervoor nodig om hen terug te laten keren naar de Achterhoek? Deze regio heeft jonge werknemers, nu en in de toekomst, namelijk nodig om vacatures in te vullen en zo de regionale economie draaiende en daarmee het gebied leefbaar te houden.

Werk is er wel. De deelnemende ondernemers/directeuren vertelden aan tafel dat er bij hen én andere Achterhoekse bedrijven voldoende passende en uitdagende banen zijn, in uiteenlopende sectoren. Alleen bleek uit de reacties dat dit bij deze young professionals in Amsterdam nauwelijks bekend is. Dat is een probleem dat breder speelt en waar de regio aan werkt om te veranderen, onder andere met SmartHub Achterhoek en de jaarlijkse Talententuin. Daarbij maakt de typische Achterhoekse bescheidenheid plaats voor trots op de vele (internationale) bedrijven in deze regio die topproducten maken. Laten zien wat de regio te bieden heeft aan werkgelegenheid om de bekendheid te vergroten, vooral onder studenten, afstudeerders en potentiële (jonge) werknemers.

Tijdens het diner zijn er nuttige gesprekken gevoerd en door alle deelnemers over en weer nieuwe inzichten en contacten opgedaan. Veel van de young professionals gaven aan ooit wel te willen terugkeren naar de Achterhoek, maar het leven ‘in de grote stad’ nu nog te leuk en dynamisch te vinden. “Misschien over tien of twintig jaar, met kinderen en als ze een huis met tuin zoeken’’, concludeerde één van de directeuren.

Over het diner is een aantal berichten in de media verschenen (klik op de links):

Bekijk verder deze video met een impressie van de avond.