Samen Goed Wonen_2e bijeenkomst MIJN SCHOOL

Achterhoekse woondroom in praktijk brengen

Wat ga jij doen om jouw woondroom in de Achterhoek te realiseren? Zo’n 35 belangstellenden gingen 7 december jl. met deze vraag aan de slag, als vervolg op de eerste werkbijeenkomst Samen Goed Wonen van 11 november jl. Aan de gezamenlijke woondroom die toen is geformuleerd en gevisualiseerd, werd nu verder invulling gegeven. Naast mensen die tijdens de eerste sessie aanwezig waren, namen er ditmaal ook “nieuwkomers” deel. Ze gingen aan de slag op een inspirerende locatie in Doetinchem, MIJN SCHOOL, onderdeel van het Graafschap College.

Vanuit de gedachte 1+1=3 brengt Samen Goed Wonen mensen en ideeën bij elkaar, om bestaande (woon)initiatieven een stap verder te brengen en ruimte te geven aan nieuwe plannen. Tijdens deze tweede bijeenkomst bleek opnieuw dat er veel energie zit bij inwoners en organisaties om hun eigen leefomgeving, en daarmee die van de regio, aantrekkelijk te maken en houden.

Op een soort ‘beursplein’ presenteerden de initiatiefnemers van Keet 2.0, Tiny Houses, Ni’je Naobers, Oale Schole en BS22 hun plannen, waarna een geanimeerd gesprek ontstond met de andere deelnemers. Er zijn meteen diverse nieuwe verbindingen gelegd en bestaande ideeën verrijkt dankzij de input van iedereen.

Daarnaast werden tijdens twee gespreksrondes stappen gezet om van droom naar realiteit te komen. Dit werd gedaan aan de hand van een planbord en de vragen: wat kunnen/moeten we zelf doen? Waar hebben we anderen bij nodig? En in welke fase hoort een activiteit: Droom, Plan, Doen, Vieren? Zo benoemde elke deelnemer voor zichzelf de stappen die hij/zij de komende periode gaat zetten. Hierbij kan je denken aan: het delen van successen, inspireren met mooie voorbeelden, een pilot starten, partners zoeken, een duurzaamheidsbijeenkomst organiseren en kansrijke objecten voor herbestemming inventariseren. Naast de concrete stappen blijven er ook nog dromen en ideeën over die verder uitgewerkt moeten worden.

Rode draad van de avond vormden thema’s als tijdelijke woonconcepten, nieuwe invullingen voor leegstaand vastgoed, flexibiliteit in regelgeving en duurzaam bouwen. Vanwege de bevolkingsafname in de Achterhoek worden er niet te veel extra woningen gebouwd, omdat er nu al bijna genoeg zijn om te voldoen aan de toekomstige behoefte. Maar hoe behoud je kwaliteit in deze woningvoorraad en speel je op een goede manier in op specifieke (woon)vragen vanuit de samenleving? Oftewel, hoe brengen we beleid en flexibiliteit samen om te zorgen dat we de Achterhoek aantrekkelijk en woonbaar houden?

In 2016 gaat Samen Goed Wonen verder. Houd de facebookpagina Achterhoek2020 in de gaten, waar we periodiek een inwonersinitiatief in de spotlights zetten en het laatste nieuws delen.