Barrières grensoverschrijdende arbeidsmarkt te lijf

Op donderdag 10 december is vlak over de Duitse grens in Ahaus de startbijeenkomst voor het ‘Pact: arbeidsmarkt over de grens!’ gehouden. De deelnemende initiatieven zijn gepresenteerd en alle partijen ondertekenden een gemeenschappelijke verklaring. Het pact heeft tot doel meer dynamiek in de grensoverschrijdende arbeidsmarkt te brengen. Tegelijkertijd zorgt het voor meer transparantie en stimuleert het de betrokkenen kansen te benutten en grensbarrières uit de weg te ruimen.

Ruim 120 deelnemers en belangstellenden kwamen in Ahaus bijeen om een nieuwe impuls te geven aan de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Op de bijeenkomst werden de door gemeenten, regio’s en organisaties ingediende initiatieven gepresenteerd. Maar eerst deden grenspendelaars verslag van hun persoonlijke ervaringen met werken over de grens. Een Nederlandse grensganger vertelde over zijn werk in het Antoniusheim in Vreden en een Duitse leerling in opleiding over zijn stage in Nederland.

De bijdragen aan het Pact zijn regionaal, concreet en richten zich op werkzoekenden, werknemers en werkgevers met grensoverschrijdende ambities. Regio Achterhoek heeft drie projecten ingediend. Een Achterhoekse ontgrenzer geeft leiding aan de ontwikkeling van een euregionaal zorgnetwerk en zet zich daarnaast, samen met de Westfälische Hochschule Bocholt, in voor een veel betere uitwisseling tussen Nederlandse (Achterhoekse) en Duitse studenten. [lees ook: Studeren om de hoek van de Achterhoek!]. Verder is in de Achterhoek een ‘Dolmetscher’ (tolk) bezig om met verschillende initiatieven de beheersing van de Duitse taal in de Achterhoek te bevorderen, een cruciale voorwaarde om als Nederlander in Duitsland aan het werk te komen.

De (deels ‘gevoelde’) taalbarrière, wordt actief en versterkt aangepakt door basisscholen en het beroepsonderwijs, alsmede door arbeidsbureaus aan weerszijden van de grens. Ook de reis naar de werkplek in het buurland, die bemoeilijkt wordt door het ontbreken van grensoverschrijdend openbaar vervoer, wordt door de Sociale Dienst Oost-Achterhoek en Werkplein Twente in elk geval voor de inwerkfase gefaciliteerd met creatieve oplossingen. In de Landkreis Grafschaft Bentheim kunnen Nederlandse werkzoekenden meerijden met speciale ‘job-bussen’ om op één dag kennis te maken met meerdere bedrijven.

Veel organisaties, waaronder de IHK Nordwestfalen, ontwikkelingsmaatschappijen en de Handwerkskammer Münster, willen nadrukkelijk de grensoverschrijdende informatiestromen optimaliseren als het bijvoorbeeld gaat om de erkenning van diploma’s of om bedrijfsopvolging. “De EUREGIO is positief verrast. Iedereen zit op één lijn voor een sterke grensoverschrijdende economie”, aldus Elisabeth Schwenzow, directeur van de EUREGIO. Zeker in de zorgsector zal de samenwerking tussen beide landen de komende tijd sterk toenemen.

Op www.pactarbeidsmarktoverdegrens.eu/bijdragen vindt u meer informatie over alle ingediende bijdragen in het kader van het pact.

Niels Joosten ondertekent als voorzitter Regio Achterhoek het Pact 'Arbeidsmarkt over de grens!'
Niels Joosten ondertekent als voorzitter Regio Achterhoek het Pact ‘Arbeidsmarkt over de grens!’

 

Alle partijen bij ondertekening Pact 'Arbeidsmarkt over de grens!'
Alle partijen bij ondertekening Pact ‘Arbeidsmarkt over de grens!’

Foto’s: Christian van der Meij