Twente en Achterhoek samen voor economische agenda

Twente en de Achterhoek zullen samen optrekken om invloed uit te oefenen op de door het Rijk op te stellen economische agenda voor de grensregio’s. Deze agenda moet er voorjaar 2015 zijn. Het belangrijkste onderdeel van de agenda moet een aanpak zijn om grensbarrières voor economie en arbeidsmarkt weg te nemen. Bijvoorbeeld door wederzijdse erkenning van diploma’s in Nederland, Duitsland en België. Of door solliciteren en stage lopen over de grens eenvoudiger te maken.

Bouwvernieuwingsplatform
De Achterhoek kijkt hoe ze kan aansluiten bij het bouwvernieuwingsplatform ‘Pioneering Twente’. Daarnaast blijven de beide regio’s zich inzetten voor de bestaande samenwerking tussen het Achterhoeks Centrum voor Technologie en Kennispark Twente.
Ook gaan Twente en de Achterhoek samen een aanvraag voorbereiden om het tweetalig basisonderwijs te stimuleren (naar het voorbeeld van Oeding-Kotten. De OBS Kotten won in 2013 al een prijs). Ze willen daarnaast gezamenlijk invulling geven aan het project Unlock. Dit zijn beide Interregprojecten.

De regio’s spraken elkaar tijdens een bestuurlijke ontmoeting op 1 december 2014 in Eibergen.