SteenGoed Benutten: € 1,3 mln naar Achterhoek

Provinciale Staten Gelderland heeft gisteren ingestemd met een investeringsbijdrage van € 6,3 miljoen voor vijftien bouw- en herbestemmingsprojecten in Gelderland. € 1.316.000 daarvan is toegekend aan vier projecten in de Achterhoek, ingediend door verschillende gemeenten. Het geld komt uit SteenGoed Benutten, het provinciale programma voor de aanpak van leegstand, overprogrammering en transformatieopgaven.

“Je ziet dat leegstand niet alleen ontstaat in winkelpanden, maar ook in kantoren, fabriekspanden en scholen bijvoorbeeld”, aldus gedeputeerde Josan Meijers. “Met SteenGoed Benutten willen we de ruimtelijke kwaliteit versterken en de leefomgeving verbeteren.”

De vier goedgekeurde Achterhoekse projecten en toegekende bedragen zijn:

  • bedrijventerrein Bekendijk in Bredevoort (gemeente Aalten): € 500.000
  • Heidehuus in Halle-Heide (gemeente Bronckhorst): € 116.000
  • Houtwal in Groenlo (gemeente Oost Gelre): € 500.000
  • De Sluis, Deurvorststraat in Ulft (gemeente Oude IJsselstreek): € 200.000

In de verdeelnotitie leest u meer over deze en overige projectaanvragen. Naast de projectbeschrijvingen kunt u daarin zien hoe de aanvragen zijn beoordeeld op de vier criteria uit ‘SteenGoed Benutten’: 1. Binnenstedelijke herontwikkeling, 2. Kwaliteitsimpuls voor stad en dorp, 3. Samenwerken en 4. Snelle uitvoering. De beoordeling heeft ertoe geleid dat 15 van de totaal 23 aanvragen zijn gehonoreerd. “In acht gevallen heeft Gedeputeerde Staten de aanvraag afgekeurd, omdat een project onvoldoende financieel onderbouwd was, een snelle uitvoering niet gegarandeerd kon worden of er te weinig sprake was van samenwerken met andere partijen en cofinanciering”, aldus Meijers. Enkele van deze projecten kunnen met een beter uitgewerkt plan weer meedingen in de volgende verdeelronde in 2016.

Overzicht 15 goedgekeurde projecten

Tabel projecten SteenGoed Benutten_2015
Bron: http://www.gelderland.nl/6,3-miljoen-voor-herbestemming-uit-steengoed-benutten