Basismobiliteit in de Achterhoek stap dichterbij

Iedereen moet zich in de Achterhoek via het openbaar vervoer of een andere vorm van vervoer zelfstandig van A naar B kunnen verplaatsen. Die intentie hadden de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk al. Nu is ook vastgelegd hoe deze basismobiliteit er in de Achterhoek moet gaan uitzien. De colleges van burgemeester & wethouders zijn deze week akkoord gegaan met de Kadernota ‘Basismobiliteit in de regio Achterhoek’. Uiterlijk begin november beslissen de gemeenteraden over de plannen.

Onder basismobiliteit verstaan de Achterhoekse gemeenten alle vormen van vervoer, waarvan iedereen gebruik kan maken en dat tegen een redelijk tarief. Hieronder valt bijvoorbeeld de Regiotaxi, maar ook het doelgroepenvervoer zoals het leerlingenvervoer of het georganiseerde vervoer naar dagbestedingslocaties. Vrijwilligersinitiatieven vallen eveneens onder de definitie. Per 1 januari 2017 wil de Achterhoek de basismobiliteit hebben staan.

Vervoercentrale
Voor de concrete vormgeving van het nieuwe systeem voor basismobiliteit stellen de colleges in de Kadernota voor om te komen tot een gezamenlijke Vervoercentrale. Hier kunnen vanaf 2017 de ritten worden aangevraagd en ingepland. Ook voor reisadvies kunnen inwoners straks bij de Vervoercentrale terecht. De Vervoercentrale heeft contact met alle aangesloten vervoersvormen, wat betekent dat een reiziger ook alle beschikbare reisopties krijgt voorgelegd. De reiziger kan hieruit zelf kiezen.

Efficiënt vervoer
De Achterhoekse basismobiliteit moet niet alleen zorgen voor een optimaal bereikbare regio, maar is ook bedoeld om het vervoer in de regio efficiënter te organiseren. Op dit moment verzorgt de provincie nog het Regiotaxi-vervoer, de gemeenten zijn verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer en in de samenleving ontstaan steeds vaker initiatieven om inwoners te vervoeren. De ambitie is om de krachten te bundelen, waardoor uiteindelijk ook een besparing gerealiseerd kan worden. Die besparing is nodig om de teruglopende budgetten vanuit het Rijk te compenseren. Daarnaast kunnen opbrengsten worden ingezet voor verdere verbeteringen of voor andere initiatieven op het gebied van vervoer en bereikbaarheid.

Samen met gebruikers
Zodra de gemeenteraden hebben ingestemd met de Kadernota (naar verwachting in oktober 2015), worden de plannen verder uitgewerkt. De komende tijd zal daarnaast ruimte zijn voor pilots en experimenten. Bijvoorbeeld de dorpsauto in Oude IJsselstreek, de Noaberbus in Berkelland en de pilot Mobiel Gedeeld in Aalten en Bronckhorst. Uit deze pilots zal blijken of deze soorten vervoer ook aan het nieuwe systeem van basismobiliteit toegevoegd kunnen worden. Bij de uitwerking van de plannen worden ook de gebruikers en bijvoorbeeld (zorg)instellingen betrokken en hun vertegenwoordigers. Hiermee wordt in het najaar gestart.