Den Haag: INVESTEER MEER IN DUITSLAND!

De grensprovincies roepen het kabinet op om meer te investeren in de relatie met Duitsland. Met betere weg- en spoorverbindingen, een internationaal energienetwerk en grensoverschrijdend onderwijs moet werken en investeren over de grenzen aantrekkelijker worden.

Commissaris van de Koning in Overijssel, Ank Bijleveld-Schouten: “We moeten meer gebruik maken van de economische kracht van Duitsland. Versterking van de relatie biedt veel kansen voor de handel en werkgelegenheid. Niet alleen voor de grensprovincies, maar voor heel Nederland.”
Commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje:  “Voor Duitsland is Nederland één groot stedelijk gebied. In Düsseldorf snappen ze echt niet dat Den Haag de A15 als regionale weg ziet. Dat hoort toch gewoon bij de Rotterdamse haven?”

Hoge snelheidslijnen
Randvoorwaarde is een verbetering van de weg- en spoorverbindingen met Duitsland. Niet alleen om de groei van het goederenvervoer op te vangen, maar ook om het werken en studeren over de grenzen aantrekkelijk te maken. Er zijn nog steeds geen directe verbindingen met het Ruhrgebied, Hamburg en verder. De grensprovincies vragen het kabinet te investeren in hogere frequenties en in hoge snelheidstrajecten richting Duitsland.

Slim Energienetwerk
De provincies zien ook kansen in de ontwikkeling van een duurzaam energienetwerk over de grenzen heen. Ze vragen Den Haag hierin mee te investeren en samen met Duitsland op te trekken rondom het duurzame energievraagstuk, zoals bij de inpassing van windmolens in het landschap en dichtbij de bebouwde kom in het grensgebied.

Grenzenloos Onderwijs
Versterking van de kennisinfrastructuur in de grensregio is nodig om de groeiende vraag van het bedrijfsleven aan vakmensen en specialisten op te vangen.  Nu het wettelijk mogelijk is om onderwijs in buurtalen te volgen is het Rijk aan zet om te stimuleren dat dit ook gebeurt. Hetzelfde geldt voor het wegnemen van drempels voor grensarbeiders.

Geen Regionaal Probleem
De grensprovincies investeren volop in de relatie met Duitsland als belangrijkste partner voor het Nederlandse bedrijfsleven. Zij vestigen hiervoor een vertegenwoordiging op het Nederlandse consulaat in Düsseldorf. Het Rijk ziet volgens hen knelpunten in de grensregio’s nog te vaak als een regionaal probleem.

Bron: provincie Gelderland

Voor meer informatie:
Provincie Gelderland: Michel Hulsink, 06-52801813
Provincie Overijssel: Menno Reemeijer, 0610970322