Beele Campus op bedrijfslocatie Aalten

Gemeente Aalten heeft overeenstemming bereikt met BEELE Engineering B.V. uit Aalten over de volledige herontwikkeling van de bedrijfslocatie ‘Industriestraat’ (ten zuiden van het Aaltense station, tussen het spoor en de Eerste Broekdijk). BEELE Engineering, een internationaal opererende onderneming, wil haar huidige bedrijfsactiviteiten uitbreiden. Zij is voornemens op de genoemde locatie een campus te bouwen op het gebied van brand- en vluchtveiligheid en bescherming tegen water, gas, corrosie en andere calamiteiten. Doorlooptijd van de bouw van de ‘BEELE Campus’ is circa drie jaar. Sloop van de huidige bebouwing is voorzien in het voorjaar van 2016.

Huidige situatie
De situatie op bedrijfslocatie ‘Industriestraat’ is behoorlijk veranderd. Houtverwerkingsbedrijf DPW te Paske en Kalverslachterij Aalten hebben jarenlang het beeld van deze locatie bepaald. Nu de bedrijfsactiviteiten door genoemde bedrijven zijn gestaakt, staan ook de gebouwen leeg en ligt verpaupering op de loer. De gemeente Aalten is daarom met de betrokken bedrijven in gesprek gegaan en constateerde dat er kansen zijn om het terrein nieuw leven in te blazen.

Unieke kans
BEELE Engineering, een uniek bedrijf dat wereldwijd opereert en contacten heeft, heeft de gemeente benaderd voor mogelijkheden om haar bedrijfsactiviteiten uit te breiden. Wethouder Ted Kok: “De bedrijfslocatie ‘Industriestraat’, 4,5 hectare groot, sluit uitstekend aan bij de plannen voor een ‘BEELE Campus’ én onze uitgangspunten voor herontwikkeling van het terrein. De opzet past in dit gebied – het productieproces is schoon en duurzaam – en geeft een duidelijke verbetering van de beeldkwaliteit. Dat BEELE Engineering bovendien het volledige terrein wil aankopen en ontwikkelen, maakt dit een unieke kans waar we absoluut onze medewerking aan willen verlenen.”

BEELE Campus
De heer Hans Beele, eigenaar-directeur van BEELE Engineering: “Ons bedrijf heeft veel know-how en expertise opgebouwd. We moeten niet alleen voortdurend innoveren, maar we willen onze kennis ook overdragen. Daarom zal de nieuwe bedrijfslocatie voorzien in een kennis- en opleidingscentrum en één of meerdere kleinere research & development centra met kleinschalige productie-units voor het testen van nieuwe producttechnologieën. Daarnaast willen we een nieuwe productieomgeving realiseren voor productie op grotere schaal. Het complex wordt onder architectuur gebouwd en het terrein wordt aangekleed met veel groen. Het geheel krijgt echt een campus uitstraling.”

Planning
Maandag 7 september zijn de omwonenden geïnformeerd over de plannen. De reacties waren positief. BEELE Engineering heeft inmiddels een vergunning aangevraagd, omdat de bedrijfsactiviteiten afwijken van de huidige bestemming. De gemeente Aalten koopt de grond aan van de huidige eigenaren, saneert de grond en levert deze, schoon en vrij van bebouwing, als bouwgrond op aan BEELE Engineering. De sloop is voorzien in het voorjaar van 2016. Wethouder Kok: “Dit is een fantastische ontwikkeling voor de gemeente Aalten, de Achterhoek en de provincie Gelderland.”

Bron: gemeente Aalten, team communcatie