|

Berkelland ontvangt 2 miljoen van Rijk voor woningbouw: ‘Topresultaat!’

De gemeente Berkelland heeft als eerste plattelandsgemeente een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit de Woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit is een subsidie om bij te dragen in onrendabele toppen van betaalbare woningbouw. De gemeente Berkelland heeft een gecombineerde aanvraag gedaan voor de woningbouwplannen in Ruurlo (Leusinkbrink-Zuid), Borculo (RWZI) en Neede (Rapenburg). Naast de toegekende bijdrage van het Rijk heeft ook provincie Gelderland een bijdrage toegezegd van 352.000 euro. Op 20 juni heeft het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties bekendgemaakt dat de gemeente Berkelland 2 miljoen euro ontvangt voor project RuNeBo.

Wethouder en voorzitter Thematafel Wonen & Vastgoed van 8RHK ambassadeurs Arjen van Gijssel: “Wat een topresultaat! Dit is natuurlijk een mijlpaal voor Berkelland, maar tegelijk voor de hele Achterhoek. We zetten echt stappen om de Rijksgelden voortaan beter beschikbaar te maken voor onze mooie regio”.

Berkelland heeft een opgave om tot en met 2030 875 nieuwe woningen te realiseren in de gemeente. Onder andere hoge bouwkosten zorgen ervoor dat plannen met vooral betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen niet eenvoudig te realiseren zijn. Dit terwijl ze voor de jeugd en senioren hard nodig zijn. Dan creëer je doorstroming, zodat de gezinnen aan bod komen.

Arjen van Gijssel: “Het was een grote uitdaging voor plattelandsgemeenten om een Woningbouwimpuls-aanvraag in te dienen. We moeten namelijk een plan indienen van minimaal 200 woningen. Onze projecten zijn vaak veel kleiner, en daarmee juist relatief duurder. Minister De Jonge toont aan te willen sleutelen aan de criteria. En de provincie Gelderland ondersteunde dit van harte, zo blijkt ook uit haar bijdrage.”

Een van de belangrijkste voorwaarden is dat binnen drie jaar na toekenning van de subsidie gestart moet worden met de bouw van de eerste woningen. Van deze drie projecten is de verwachting dat Leusinkbrink-Zuid het eerste plan is dat gerealiseerd gaat worden. Er wordt hard gewerkt om voor het einde van het jaar de planvorming gereed te hebben voor de ruimtelijke procedure.
Om de Berkellandse woningbouwopgave in te vullen, komen er in alle 11 kernen nieuwe woningen.

Wethouder Arjen van Gijssel: “In veel kernen wordt nu al gebouwd, of staat men in de startblokken. In andere kernen (zoals Haarlo, Noordijk en Beltrum) is planvorming bijna klaar. Met de subsidietoekenning voor deze drie sleutelprojecten zijn we er nog niet. De plannen moeten verder vorm gegeven worden en ook de gemeenteraad moet nog besluiten om geld beschikbaar te stellen voor de projecten.”