|

Mark Boumans in gesprek met Tweede Kamer: “Het is de regio die Den Haag moet helpen”

Tijdens het tweede rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het rapport ‘Elke regio telt!’ hield Achterhoekvoorzitter Mark Boumans een stevig pleidooi voor de kracht van de regio: “Opmerkelijk genoeg is het niet Den Haag die de regio moet helpen, maar andersom. Het is de rijksoverheid die in haar zoektocht naar systemische verandering, in de paradigma shift van economie naar welvaart de regio als gids nodig heeft.” Het waren woorden die in goede aarde vielen bij de aanwezige Tweede Kamerleden. Roelof Bisschop (SGP): “De regio komt Den Haag te hulp, een prachtige benadering, ik houd ervan.” Lees hier de volledige position paper van de Achterhoek: De regio als gids voor toekomstig rijksbeleid

Denk in kansen
Tijdens de opening van zijn betoog haalde Boumans de Groningse professor Keuning aan, die ooit stelde dat iedere regio anders is, met eigen kenmerken en krachten. Dit om vervolgens aan te geven dat Nederland dit pad al een tijd heeft losgelaten: “Daarna heeft het Rijk bij beleidskeuzes efficiency stelselmatig boven leefbaarheid gesteld. Nederland kiest bij investeringen altijd de insteek om dat wat sterk is sterker te maken.” Boumans riep de aanwezige Tweede Kamerleden vervolgens op om meer in kansen te denken en haalde de woorden aan van Jantine Kriens – een van de opstellers van het rapport Elke regio telt!’- om niet weer een lippendienst te bewijzen met dit rapport, maar ook echt iets te doen.

Regelingen niet op maat
Tweede Kamerlid Roelien Kamminga wilde van de Achterhoek weten hoe de samenwerking tussen overheden nu echt verbeterd kan worden: “Geïnspireerd door het Achterhoeks Lentefestival waar heel goed verbeeld werd dat, wanneer je andere criteria hanteert dan alleen efficiency in bijvoorbeeld de woningbouwopgave, je dan tot heel andere verdelingen komt. Wat mist u in dit geval in de samenwerking tussen overheden onderling?” Boumans gaf aan vooral ook nieuwe regelingen te toetsen in de regio: “Wat wij in de praktijk merken is dat heel veel regelingen niet op de maat van ons type regio zijn gemaakt omdat we gewoon te klein zijn. Dus als het gaat om woningbouw dan kunnen we wel op 5 plekken 150 woningen bouwen, maar niet op 1 plek 1000. Dus waar we naar op zoek zijn is dat gesprek aan de voorkant: dat als het Rijk een regeling treft om een doel na te streven ze dat ook toetst vanuit het perspectief van de regio.”

Regio Deal Achterhoek
Tot slot haalde Boumans ook de Regio Deal van de Achterhoek aan om te pleiten voor structurele samenwerking over meerdere departementen heen: “We mochten meedoen in de Regio Deal, hebben naar ieders tevredenheid een vierjarig programma weggezet. Je doet mee in een tweede ronde en dan word je feitelijk niet meer als mede overheid gezien, maar mag je een dansje doen. En als je dansje dan niet mooi genoeg is, verlies je en heb je geen Regio Deal meer. Dat is moeilijk uitlegbaar. Dus ik denk dat je als Rijk echt moet zoeken naar structurele financiering en structurele programma’s en in ieder geval moet handelen vanuit het feit dat Nederland niet unisono is. Ik heb de grootste waardering voor de minister van Binnenlandse Zaken, maar we hebben ook de samenwerking nodig met andere bewindspersonen en ministeries.”