Inspirerende bijeenkomst in het kader van het Memorandum Oost-Nederland – Münsterland

Op uitnodiging van Honorair Consul Dr. Eduard Hüffer vond op 6 juni bij Aschendorff Verlag in Münster een bijeenkomst plaats van de partnerorganisaties van het Memorandum Oost-Nederland – Münsterland. In dit memorandum werken de Duitse gemeenten Warendorf, Coesfeld, Steinfurt en Borken, de stad Münster, het districtsbestuur van Münster en de Nederlandse regio’s Twente en de Achterhoek, de provincies Overijssel en Gelderland en de EUREGIO als coördinerend orgaan grensoverschrijdend samen. De dag diende als gezamenlijke uitwisseling in de vorm van workshops over de zogenaamde vuurtorens van het Memorandum Oost-Nederland – Münsterland.

De samenwerking tussen de Memorandum-partners werd bestuurlijk bevestigd tijdens een bijeenkomst in Winterswijk in januari 2023. Er is overeenstemming bereikt over vier vuurtorens waarop de samenwerking zich zal richten. Deze “vuurtorens” zijn de pijlers waarop de samenwerking tussen de partners moet worden versterkt. Het doel is om de barrières te slechten die ontstaan door nationale grenzen en grensoverschrijdende samenwerking tussen de verschillende partners te bevorderen. In eerste instantie waren er drie interessante workshops over de thema’s onderwijs, mobiliteit en gezondheid. Deze workshopdag diende om de vuurtorens concreet met leven te vullen.

Euregionale Doorlopende Leerlijn, grensoverschrijdende fietspaden en gezondheidszorg
De workshop over onderwijs richtte zich op het Interreg project Euregionale Doorlopende Leerlijn (EDL). Dit project heeft als doel het buurland en zijn taal te integreren in het onderwijs aan beide kanten van de grens. Het heeft ook als doel om mensen voor te bereiden op de arbeidsmarkt in de grensregio en hen te stimuleren om zich zowel op de Nederlandse als ook op de Duitse arbeidsmarkt te oriënteren. Het project is een belangrijke stap op weg naar een grensoverschrijdende samenleving.

De workshop over mobiliteit ging over grensoverschrijdende fietsverbindingen. Het reeds voltooide masterplan van de F-35 fietsroute Zwolle – Enschede – Münster wees op het grote potentieel van dit onderwerp als uitgangspunt voor de discussie. Het belangrijke doel hier is om duurzame mobiliteit te bevorderen en tegelijkertijd grensregio’s met elkaar te verbinden.

Tijdens de workshop over gezondheid gaf microbioloog Prof. Alex Friedrich van het Universitair Ziekenhuis Münster boeiende inzichten in grensoverschrijdende gezondheidszorg. Met betrekking tot preventieve gezondheidszorg lag de focus op preventie in de breedste zin van het woord: individueel gedrag in de eigen leefomgeving, preventie van ziekten en de daaruit voortvloeiende kostenbesparing.

Grenzeloze toekomst
Aan het einde werden alle workshops samengevat in een wrap-up, zodat alle deelnemers de gelegenheid hadden om mee te nemen wat er in de verschillende onderwerpen aan bod was gekomen.

De onderlinge uitwisseling en discussies gaven de deelnemers nieuwe inzichten en motiveerden hen om nog meer samen te werken. Door intensieve samenwerking op het gebied van onderwijs, mobiliteit en gezondheid, maar ook op economisch gebied, kunnen toekomstgerichte en duurzame effecten voor de grensregio worden bereikt.

De projectworkshop Landrätekonferenz / Memorandum Oost-Nederland – Münsterland werd mogelijk gemaakt door het Interreg-programma Duitsland-Nederland plus programmapartners en medegefinancierd door de Europese Unie (EU).