Bootcamp Saxion in Dinxperlo: aan de slag met grensbeleving

Vanaf 30 augustus gaat een groep van ca. 60 studenten van Saxion Hogeschool aan de slag met het thema ‘grensbeleving’ in Dinxperlo. Zij doen dit in het kader van de zogenaamde ‘Bootcamp/StadsLAB’, waarin studenten kennismaken met het werken aan een relevante opgave waar een regio of gemeente voor staat.
De studenten zitten in het tweede jaar van de opleidingen Bestuurskunde/Overheidsmanagement, Ruimtelijke Ordening & Planologie, Klimaat & Management en Stedenbouwkundig ontwerpen. Het overkoepelende vraagstuk is hoe de gemeente de grensbeleving en daarmee de toeristische attractiviteit van Dinxperlo-Suderwick kan verhogen: aan de Heelweg/Anholtseweg, de Aa-strang en in het centrum. Aanknopingspunten daarvoor zijn de recent vastgestelde centrumvisie, de beleidsnota vrijetijdseconomie en een inspiratiedocument voor de ontwikkeling van de Oude IJssel/Aa-strang zone.
De Bootcamp start op maandag met een kick-off waarna de studenten hun deelopdracht formuleren.

Resultaat pitchen
De studenten voeren bureau-onderzoek uit vanaf de opleiding of thuis. Ze hebben op woensdag 1 september een veldwerkdag. om de grens en het centrum van Dinxperlo te verkennen en ter plaatse voorbijgangers en ondernemers te interviewen. Donderdag pitchen zij het resultaat, onder andere aan enkele leden van het college van B&W.

Studenten naar de Achterhoek
De bootcamp vindt plaats in het kader van het samenwerkingsverband tussen Saxion/Stadslab en 8RHK ambassadeurs om studenten naar de Achterhoek te trekken voor opdrachten en stages. Uiteindelijk doel daarvan is het aantrekken van toekomstig arbeidspotentieel.