Brandbrief: ‘Blijf investeren in regionaal spoor!’

De Achterhoekse mobiliteitswethouders hebben een brandbrief gestuurd aan het ministerie van Infrastructuur & Milieu, dat fors wil bezuinigen op langetermijninvesteringen in regionale spoorlijnen.

In de brandbrief, gericht aan verantwoordelijk staatssecretaris Mansveld, uiten de wethouders hun zorgen over de geplande bezuinigingen op het spoor. In de begrotingsplannen van het ministerie van I&M wordt het grootste gedeelte van het budget ingezet voor verbetering en onderhoud van het hoofdspoornetwerk, waardoor investeringen in het regionaal spoor tot 2028 vrijwel uitgesloten zijn.
De spoorlijnen Arnhem-Winterswijk en Zutphen-Winterswijk zijn cruciaal voor de bereikbaarheid van de Achterhoek en behoren tot de intensiefst gebruikte regionale spoorlijnen van het land. Tegelijkertijd zijn deze trajecten erg kwetsbaar en storingsgevoelig, waar reizigers die er gebruik van maken met enige regelmaat veel hinder van ondervinden. Langetermijninvesteringen in deze spoorlijnen zijn noodzakelijk om als Achterhoek fatsoenlijk aangesloten te blijven op de rest van het land.

De Achterhoek roept de staatssecretaris op met een nieuw, redelijker voorstel voor de verdeling van het spoorbudget te komen, dat recht doet aan het regionale spoor als volwaardig onderdeel van een toekomstbestendig en financieel gezond Nederlands spoornet.