Brandbrieven accijnsverhoging

De Achterhoek heeft twee brieven naar ‘Den Haag’ gestuurd over de gevolgen van de accijnsverhoging op brandstof voor de lokale economie in de grensstreek. VNO-NCW Achterhoek stuurde een brandbrief naar de ministeries van Economische Zaken en Financiën die mede werd ondertekend door de voorzitter van de stuurgroep Achterhoek 2020. Afschriften van deze brief zijn gestuurd naar de vaste Kamercommissies voor Economische Zaken en Financiën

Het intergemeentelijk overleg Duurzame economie stuurde eveneens een brandbrief naar de vaste Kamercommissies voor Economische Zaken en Financiën van de Tweede Kamer. Afschriften van deze brief gingen naar de ministeries van Economische Zaken en Financiën.