Burgervader van de Achterhoek gaat naar Arnhem

Eerste burger van Doetinchem, Herman Kaiser, wordt per 19 augustus burgemeester van Arnhem. Daarmee komt automatisch ook een einde aan zijn voorzitterschap van Regio Achterhoek. 

Kaiser heeft zich vanaf 2006 ingezet voor het samenwerkingsverband van de Achterhoekse gemeenten. Die gemeenten onderling sterker verbinden en daarmee de Achterhoek op de kaart zetten was zijn ambitie, en destijds ook zijn opdracht vanuit de provincie. Hij heeft die opdracht vanaf dag één met hart, ziel en een enorm bestuurlijk elan opgepakt en vormgegeven. Kaiser stond aan de wieg van de Achterhoek Agenda 2020: een doordacht plan om de Achterhoek vitaal te houden in tijden van krimp en economische recessie. Schouder aan schouder met de toenmalige voorzitter van VNO-NCW Achterhoek, Foppe Atema, ontving hij begin 2009 de massaal toegestroomde bezoekers van de “Werkfabriek”, de bijeenkomst waar de Achterhoek besloot samen op te trekken om de economische recessie het hoofd te bieden. Het was de historische aftrap van wat ongeveer een jaar later de Achterhoek Agenda 2020 zou worden: een samenwerking tussen ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties. Behalve VNO-NCW Achterhoek speelde het Graafschap College hierin een belangrijke rol.
In 2011 haalde Kaiser het VNG Jaarcongres, het grootste bestuurlijke evenement van Nederland, naar de Achterhoek. Een uniek gebeuren waar elf gemeenten in goede samenwerking twee dagen lang gastheer waren voor drieduizend gemeentebestuurders.

Krimp
Kaiser heeft jarenlang een stevige lobby gevoerd bij de provincie Gelderland en in Den Haag. Die resulteerde in veel aandacht en (financiële) steun voor de eerste “krimpregio” van Gelderland. Hij drong aan op een provinciaal Krimpfonds. “Het heeft even geduurd voordat bevolkingskrimp echt een issue was, ook bij mij” zei Kaiser kortgeleden. “Maar we moeten er van doordrongen zijn dat krimp de werkelijkheid is en doorzet. De Achterhoek is op de goede weg; de bewustwording is enorm toegenomen en inwoners ontplooien talrijke veelbelovende initiatieven. Een bestuurlijk sterke en eensgezinde Achterhoek is belangrijk om die verder te brengen.”

Het algemeen bestuur van Regio Achterhoek benoemt te zijner tijd een nieuwe voorzitter.