BUURTAAL-jongleren: 17 maart informatiebijeenkomst

Het project “Buurtaal- jongleren” is opgezet om jonge kinderen in de grensregio in hun latere leven meer (arbeids)mogelijkheden te bieden. Hoe jonger kinderen met een andere taal in aanraking komen, des te sneller en natuurlijker pikken ze die op. Zo kunnen ze grensoverschrijdend leven en leren. Werkwijze/ doelen:

  • De leerkrachten van beide scholen krijgen de mogelijkheid om veel vaardigheden op te doen (het leren van de buurtaal en het onderwijssysteem). Ook verwerken ze competenties op het gebied van taaldidactiek voor het jonge kind en van de “Austauschdidaktik”.
  • De scholen en overige projectpartners stellen de meest renderende didactische aanpak vast.
  • Het vormen van een netwerk met scholen in de grensregio die zich willen aansluiten bij de nog verder te ontwikkelen aanpak voor het verwerven van de buurtaal door jonge kinderen.
  • Het belangrijkste doel is dat leerlingen in de grensstreek kennisnemen van de buurtaal en van de gebruiken en gewoontes bij de buren.

“BUURTAAL-jongleren” is een vanuit het INTERREG-programma door de Euregio gesteund project. Lead partner is Regio Achterhoek in samenwerking  met de gemeenten Südlohn en Winterswijk, Von Galen Grundschule te Südlohn Oeding en Openbare Basisschool Kotten te Winterswijk.
Meer informatie over het project

Hebt u als schoolbestuur interesse? Kom dan naar de informatiebijeenkomst voor potentiële deelnemers aan het project Buurtaal-jongleren.

Datum: 17 maart vanaf 15.00 uur.
Locatie: OBS Kotten, Meester Meinenweg 14 te Winterswijk. 

Scholen op korte afstand langs de grens worden uitgenodigd (vanaf Emmerich tot de provinciegrens Drenthe en Overijssel, het Euregiogebied). Het project is op zoek naar nieuwe scholen die met een partnerschool in Duitsland willen deelnemen. Voor scholen dichtbij de grens is het gemakkelijker een partnerschool in Duitsland te vinden, maar verder van de grens gelegen scholen zijn zeker welkom.

Meer informatie of aanmelden voor de bijeenkomst bij Paul van Dun.
(Aanmelden is gewenst maar niet verplicht).