Concrete vorderingen in realiseren Woondroom

Wat eind 2015 begon met het formuleren van een gezamenlijke woondroom voor de Achterhoek, ’eindigde’ 12 september jl. met een vierde bijeenkomst van Samen Goed Wonen. Zo’n dertig deelnemers hoorden in MIJN School in Doetinchem welke concrete vorderingen er al zijn gemaakt in het realiseren van de droom. Korte passages hieruit werden voorgelezen en gekoppeld aan concrete woonprojecten die al zijn gestart in deze regio. Een aantal direct betrokkenen lichtte de projecten toe.

Het ging hierbij om plannen voor tijdelijke woonvormen (Tiny Houses) in de gemeente Winterswijk en Doetinchem. In Beltrum (Berkelland) wordt gewerkt aan een zogenaamde ‘portefeuillestrategie’, waarbij gemeente, inwoners en organisaties gezamenlijk bepalen welke woningen/panden gesloopt, ver- of gebouwd gaan worden, om het dorp ook in de toekomst leefbaar te houden. Verder is er het plan voor een Hotelcampus voor jongeren in Doetinchem. Eén van de initiatiefnemers vertelde erover en gaf aan dat er zeer binnenkort een keuze wordt gemaakt uit ingediende ontwerpen van architectenbureaus. En qua herbestemming is er het project Het Weerdje een tweede jeugd, waarbij de eigenaar  van het woonzorgcentrum in Doetinchem, woningcorporatie Habion, met medewerking van zorgorganisatie Sensire onderzoekt of en hoe dit gebouw ook in de toekomst aantrekkelijk kan blijven voor bewoners en de stad als geheel.

Wooncontingent

Na de pauze ging de groep in discussie over het ‘wooncontingent’ in de Achterhoek. De gemeenten in de regio hebben vanwege de bevolkingskrimp in een Regionale Woonagenda afgesproken om nog maar een beperkt aantal nieuwe woningen te bouwen / realiseren. Dit stuit echter op lokaal niveau soms op problemen en onbegrip bij inwoners. Ted Kok, wethouder ruimtelijke ordening in gemeente Aalten, en Peter van Heek van vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland, lichtten dit onderwerp toe vanuit hun kennis en ervaring. Dit leidde tot een levendige, interessante discussie, waarbij sommige deelnemers meer te weten kwamen over dit onderwerp en ook hoorden dat het niet alleen een kwestie is van wat niet kan/mag van de gemeente, maar zeker ook wat wél kan!

Hoe verder

De avond werd afgesloten door projectleider Hans Suurmond, met de boodschap dat dit weliswaar de afsluitende bijeenkomst van de inventarisatiefase vormde, maar dat Samen Goed Wonen zeker doorgaat. Mensen kunnen mooie initiatieven op het gebied van wonen en leefbaarheid in de Achterhoek delen via samengoedwonen@achterhoek2020.nl of de Facebookpagina facebook.com/Achterhoek2020. Als zij hulp nodig hebben bij het realiseren van hun plan of financiering zoeken, kan Achterhoek2020 kijken wat daarin mogelijk is. Meer informatie is te vinden op www.achterhoek2020.nl/samengoedwonen en eerder genoemde Facebookpagina, waarop wij periodiek mooie initiatieven op het gebied van wonen blijven delen.