Congres Economische dynamiek krimp-anticipeerregio’s

Economie is de sleutel voor krimpende regio’s, sociale en fysieke ruimtelijke vraagstukken zijn daaraan direct gerelateerd. Maar hoe versterken we de relatie tussen de krimpende plattelandsgemeenten en de nabij gelegen groeiende stad? Hoe kunnen we de economische vitaliteit in de regio – ondanks de groeiende tegenstellingen – versterken? Tijdens het congres Economische dynamiek in krimp- en anticipeerregio’s op 24 maart reikt Platform31 u hiervoor enkele analytische en praktische bouwstenen aan. En bieden we u handvatten voor het behouden én aantrekken van economische dragers in deze regio’s.

Tijdens het congres staan drie vragen centraal:

1) Wat is het specifieke economisch DNA van de verschillende Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s en waar liggen de kansen om die te versterken?

2) Hoe sluit het beroepsonderwijs optimaal aan op het innovatieve bedrijfsleven?

3) En wat is daarbij de rol van de overheden? Momenteel wordt er hard gewerkt aan het programma en de bijbehorende sprekers uit de kringen wetenschap, onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Houd hiervoor de website in de gaten.

Platform31

Platform31, de kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling, verbindt partijen, onderzoekt, experimenteert en deelt kennis. Met als doel: mensen prettig laten wonen, leven en werken.

Meer informatie en aanmelden