| |

Cultuuromslag nodig voor meer vrouwen in techniek

Meer diversiteit en flexibiliteit in dienstverband, werktijden en roosters nodig.
De technische sector kampt nog steeds met een ondervertegenwoordiging van vrouwen. Bedrijven zullen een cultuurverandering moeten ondergaan om hier verandering in te brengen. Dit blijkt uit de zevende editie van de TechBarometer van technisch opleider ROVC onder HR-beslissers, technici en zij-instromers. Willen we een bredere groep enthousiast maken én houden voor het technische vak, dan moet er meer ruimte komen voor diversiteit en flexibiliteit in dienstverband, werktijden en roosters.

Vrouwen actief werven gebeurt nog te weinig
Zes op de tien (59%) technici bestempelen de branche momenteel zelfs als onaantrekkelijk voor vrouwen. Ondanks dat 66 procent van de HR-beslissers een divers personeelsbestand zegt na te streven, blijft actie grotendeels uit. Zo investeren bijvoorbeeld slechts vier op de tien HR-beslissers in het actief werven van vrouwen, terwijl tegelijk wel zeven op de tien HR-beslissers vinden dat de branche net zo geschikt is voor vrouwen als mannen.

Deeltijdwerken vaak geen optie
De vraag dringt zich op waarom de technische branche onaantrekkelijk wordt gevonden voor en door vrouwen. Het antwoord hierop ligt in het feit dat de branche onvoldoende flexibel lijkt. Veel HR-beslissers vinden bijvoorbeeld dat zowel de gehele branche (44%), als de eigen organisatie (34%) onvoldoende openstaat voor deeltijdwerken. Daarnaast kampt de technische sector nog steeds met een imagoprobleem. Zij-instromers bestempelen het vakgebied vaak onterecht als moeilijk (19%), voor mannen (15%) en iets om vieze handen van te krijgen (10%).

Imago veranderen
Ook technici zelf beamen dat imagoverandering noodzakelijk is voor meer diversiteit: 49 procent vindt het nodig om het imago van de technische sector te veranderen om zo meer vrouwen aan te trekken. John Huizing, directeur bij ROVC “Naast het veranderen van het imago van de techniek moet er ook anders gekeken worden naar dienstverband om het vak aantrekkelijk te maken. Zaken als een gezonde werk-privébalans en autonomie worden steeds belangrijker. In de technische branche is over het algemeen nog weinig aandacht voor deze zaken.

Branche laat kansen liggen
De schijnbaar dwingende voltijdcultuur maakt de sector minder aantrekkelijk voor vrouwen en jongeren, twee groepen die enorm belangrijk zijn om de personele uitdagingen in de techniek het hoofd te bieden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel mensen die na een korte technische carrière weer uitstromen, deeltijd gaan werken in een sector waar dit meer gemeengoed is. Als branche laten we hier enorme kansen liggen. Willen we een bredere groep enthousiast maken én houden voor het technische vak, dan moet er meer ruimte komen voor diversiteit en flexibiliteit in dienstverband, werktijden en roosters. Ook moeten werkgevers aandacht schenken én tijd vrijmaken voor het ondersteunen van persoonlijke ambities en ontwikkelmogelijkheden.”

Bron: MetaalNieuws